1 Aralık 2014 Pazartesi

Organizasyon Şeması Nasıl Olmalı?

Firmalar her yönetici istihdamından veya departman kuruluşundan sonra organizasyon şemasını değiştirmek zorunda kalır. Üstelik bunu büyük sancılarla yaparlar. Yeni istihdam edilenlere pozisyonlar veya departmanlar açılır. Bunların nereye, hangi yöneticiye veya departmana bağlanacağı üzerine tartışmalar çıkar. Kimseyi küstürmemek için ilkesizce ve mantıksızca şemaya eklemeler yapılır. Sonuç olarak ortaya garabet bir organizasyon şeması çıkar. Yeni şemadan ne eskiler ne de yeniler memnundur. Üstelik bu yeni organizasyon şeması da önceki gibi içselleştirilemez, dolayısıyla da kağıt üzerinde kalmaktan ileri gidemez.

Oysaki sürdürülebilir büyüme stratejisinin ve kurumsallaşmanın temel taşı organizasyon şemasıdır ve bir kere belirlendikten sonra o şemadaki pozisyonlara göre istihdam gerçekleşmelidir. Dolayısıyla ileride açacağınız departman ve bölümler ile ileride istihdam edeceğiniz pozisyonlara da mevcut organizasyon şemanızda yer vermeniz gerekir. 

Geleceği taşıyacak iyi bir organizasyon şeması ortaya çıkarabilmek için öncelikle şirketin 5 yıllık büyüme hedefi ve vizyonu ortaya konmalıdır. Yani stratejik planı olmalıdır. Sonra şirketin şimdiki ve gelecekte ihtiyaç duyacağı temel fonksiyonları belirlenmelidir. Temel fonksiyonlara karar verirken şirketin bugünü değil 5 yıl sonraki hali düşünülmelidir. Fonksiyonlardan departmanlar ve pozisyonlar kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

5 yıl sonra şirketinizde yer alacak pozisyonları, birimleri, bölümleri ve departmanları içeren bir organizasyon şemanız olmalıdır. Bu şemayı birilerini işe aldıktan sonra değil, her yeni yıla girerken revize etmeniz gereken stratejik planı oluştururken yenilemelisiniz. Böylece insanlara bağlı değil, sisteme bağlı bir firma olursunuz.

Henüz istihdamı yapılmamış pozisyonlar ile henüz açılmamış bölüm ve departmanların organizasyon şemanızda bulunması kafa karışıklığı yaratmaz. Tam tersine zihinler berraklaşır. Bunu ileride daha ayrıntılı ele alacağım. Önce bir şirkette bulunması gereken temel departmanlardan bahsedelim. Genelde şirketlerin temel departmanları aşağıdaki gibidir:

·         İdari İşler: Şirketin yönetim ve üretim alanlarının çalışmaya müsait olmasını, yemek, servis, bakım, güvenlik, bilgi-işlem gibi iç hizmet ihtiyaçlarının giderilmesini sağlar. Bazen insan kaynaklarının istihdamını ve hizmetlerini de üstlenir. (Şirketler büyüdükçe İK doğrudan genel müdüre bağlı ayrı bir departman haline getirilmelidir.)

·         Mali İşler: Muhasebe ve finans işlerini yürüten birimdir. Gelen ve çıkan evrakların kaydını yapar. Alacakların tahsilatını ve borçların ödemesini yapar. Resmi dairelerle ve bankalarla ilişkileri yürütür. Denetim fonksiyonu da vardır. Şirkette bulunan demirbaş, sarf malzemesi, hammadde, yarı mamul, bitmiş mamul ve diğer varlıkların sayımını ve raporlamasını yapar.

·         Satınalma: Üretilecek olan ürün için gerekli hammadde ve aksesuarları satın almaktan sorumludur. İşletmenin döngüsü için gerekli olan sarf malzemelerinin de alımını yapar. Ürün gamına eklenecek ticari malların da alımını yapar.

·         Üretim:  Ürün veya hizmetin üretilmesi için çalışan, verimliliği gözeten birimdir.  Dışarıya yaptırılan fason üretimlerin kalitesini de takip eder. Arge ve Ürge genelde bu departmana bağlı birimlerdir.

·         Satış: Yurtiçi ve yurtdışı müşterilere hizmet üreten, bayilik teşkilatını yöneten, saha ziyaretleriyle satışları ve bayi sayısını artırmaya çalışan departmandır.

Yukarıda belirtilen temel departmanlar bazı firmalarda “koşullar” gereği birleştirilebilir veya alt-üst edilebilir. Ya da bu temel fonksiyonların altındaki bir birimi temel fonksiyon haline getirebilirler. Veya patronların iş yükünü azaltacak departmanlar açabilirler. Örneğin son yıllarda orta ölçekli firmalarda dahi Pazarlama, Lojistik, İnsan Kaynakları, Bilişim Teknolojileri ve İç Denetim gibi birimler haklı olarak temel fonksiyon haline gelmiştir. Ayrıca Arge/Ürge, Kalite Kontrol, Yönetim Sistemleri, Marka Yönetimi, Reklam ve Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim ve benzeri konular da pozisyondan birime/bölüme hatta departmana dönüştürülmüştür. Her firma işinin gerektirdiği temel fonksiyonlara göre departmanlarını, birimlerini ve pozisyonlarını belirlemelidir.

Burada pazarlama departmanına dair ek bir alan açmak istiyorum. Bilinçsiz firmalar satış departmanlarına “Pazarlama Departmanı” veya “Satış ve Pazarlama Departmanı” dediği için maalesef gerçek işlevini yerine getirebilecek bir Pazarlama Departmanı kuramamaktadırlar. Pazarlama departmanı stratejik bir departmandır. Planlama ve ölçme özellikleri ön planda olan bir departmandır. Patronlardan yük alan bir departmandır.

Pazarlama: Ürünün markalaşabilmesi ve talep görmesi için ürün gamını belirleyen, fiyatlamayı yapan, firma bütçesini hazırlayan, şirketin/ürünlerin performansını ölçen, pazar/tüketici araştırmaları yapan, ArGe ve ÜrGe yönetimi yapan, satış kanallarını belirleyen/yapılandıran, tanıtım ve iletişim faaliyetlerini örgütleyen birimdir. Şirketin “sürdürülebilir büyüme planını” hazırlayacak departmandır pazarlama. (İnternette “Pazarlama Karması” diye araştırma yaparsanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız.)

Fark edeceğiniz gibi pazarlamanın görevlerini genelde patronlar yapmaktadır. Çünkü saydığım görevlerin hepsi stratejik hareketlerdir ve kurumsallaşamamış firmaların patronları bu görevlerin sorumluluğunu başkalarına bırakmak istemezler. Kurumsallaşmayı başarmış firmalarda ise patronlar stratejik kararların pazarlama departmanı tarafından verilmesini ister. Pazarlama departmanının her yıl yenileyerek sunduğu stratejik planı tarafsız bir gözle inceleyen patronların şirketlerine daha doğru yön verebildiği bir gerçektir.

Satış departmanınızdan pazarlamanın alanına giren görevleri yapmasını bekleyemezsiniz. Onlar ellerine verilen ürünü, fiyatı, kampanyayı, mesajı iletmekle yükümlüdürler. Ve bu görev onları yeterince meşgul edecektir zaten. Ayrıca pazarlama görevlerini yerine getirebilmek için iyi bir işletme eğitimi ve pazarlama zekası şarttır. (Bkz: http://muratsaylan.blogspot.com.tr/2013/01/sats-m-pazarlama-m.html)

Şirketinizde henüz pazarlama departmanı olmayabilir, ama bunu yine de bu departmanı organizasyon şemanıza ekleyin. Böylece ileride pazarlama departmanı kurma hedefiniz olduğunu ortaya koyarsınız. Hem böylece satış departmanınız da kendisine “pazarlama” departmanı deme yanlışına düşmez. Ya da henüz şirketinizde İnsan Kaynakları yöneticisi barındırma ihtiyacı ortaya çıkmamış olabilir. Siz yine de bu pozisyonu bir departmana bağlayın veya bu pozisyon için bir birim veya departman oluşturun. İleride İnsan Kaynakları için nasıl bir tasarrufta bulunacağınız şimdiden ortaya çıksın. İK Yöneticisi istihdam edeceğiniz zaman adayı şirkette nasıl konumlandıracağınızı bilerek iş görüşmesi yaparsınız, bu her iki taraf için de daha doğru bir iş görüşmesi olur.

Organizasyon şemasına geri dönecek olursak.  Organizasyon şeması bir firmanın temel fonksiyonlarını belirten, nasıl yapılandığını gösteren, departmanların ve sorumluların birbiriyle ilişkisini gösteren tablodur.  Firmanın iş akışına ve birbirleriyle işbirliği ilişkilerine göre departmanlar ve alt birimler bu şemada yer almalıdır. En tepedeki yöneticiden başlayarak bir kuruluşta kimin kime bağlı olarak çalıştığını, işletmedeki hiyerarşiyi göstermelidir. Çalışanlar organizasyon şemasına bakarak kime karşı sorumlu olduklarını ve hangi konuda kimlerle işbirliği yapabileceklerini kolayca anlayabilmelidirler. Organizasyon şeması bir anlamda görev tanımlarını da ifade edecektir.


Bu açıklama sonrasında size önerebileceğim en basit ve en işler organizasyon şeması aşağıdaki gibidir. 
İyi bir organizasyon şeması sayesinde çalışanlar firmalarını, diğer çalışanları ve sorumluluklarını daha kolay anlayacaklardır. Ayrıca organizasyon şemasına bakarak kendi kariyer planlarını yapabileceklerdir. İşe yeni başlayanlar ise firmada nereye konumlandıklarını, hangi görevi ifa edeceklerini ve firmalarını daha kolay anlayacaklardır. 

Firmanıza gelen bir misafir (müşteri, tedarikçi, danışman, denetimci vb.) organizasyon şemanıza bakarak firmanızı çok kolay bir şekilde anlayabilecektir. 

Organizasyon yapısının, doğru bir şekilde dizayn edilmesi, şirketin amaçlarını gerçekleştirmesinde çok ama çok önemli bir rol oynar.

Yönetim kalitenizi ispat etmeniz gereken durumlarda (örneğin ISO 9001 belgesi almayı veya Turquality programından yararlanmayı planlıyorsanız) size en önce sorulacak şey şirketinizde herkesin görebileceği bir yerde asılı duran organizasyon şemanızın olup olmadığı olacaktır.

Daha önce de belirttiğim gibi; iyi bir organizasyon şeması şirketin bugünkü yapısını değil gelecekteki yapısını göstermelidir. Yani firmanızda “henüz” mevcut olmayan pozisyonları, birimleri ve departmanları da içermelidir.

İdeal organizasyon şemanızda 35 idari personele ihtiyaç varken şu anda 15 idari personeliniz varsa elbette size dereyi görmeden paçanızı sıvamayı yani kadrolarınızı bir an önce genişletmenizi önermiyorum. 35 personele hangi yılda veya hangi ciroya ulaştığınızda çıkacağınızı önceden belirlemenizi, bu hedef doğrultusunda açacağınız departmanları ve pozisyonları organizasyon şemanızla birlikte deklare etmenizi öneriyorum. Böylece tüm çalışanlar hangi pozisyonların ve departmanların ne zaman açılacağını görürler. İşte bu vizyondur. Yani firmanızın idari yapısını ileride nasıl görmek istediğinize dair hedefinizdir.  

Bunu yaparsanız her istihdamla birlikte organizasyon şemanızı değiştirmeye gerek kalmayacağı gibi ihtiyacınıza uygun kişileri istihdam edersiniz. Hangi pozisyonların doldurulacağını ve hangi birim ile departmanların açılacağını gören çalışanlar da iş ve kariyer planlamalarını daha doğru yapacaklardır. Üstelik ne istediğini bilen bir yönetim altında çalıştıklarını düşünecek ve firmalarına olan güven ve sadakatleri artacaktır.

Boş pozisyonların görevlerini elbette ki mevcut kadrolarınız yürütecektir. Böylece birden fazla (farklı) görevler üstlenen çalışanlarınız hangi işin asıl görevi olduğunu, hangi işin de vekaleten ona verildiğini anlayacaktır. Bu da onun şirketine olan inancını artıracaktır. (Öneri; Bir çalışana boş bir pozisyonun sorumluluğunu verecekseniz aynı departmandaki boş pozisyonu verin ki birden fazla sorumlu olduğu yöneticisi olmasın.)

Organizasyon şeması olmayan veya organizasyon şeması doğru/mantıklı olmayan firmalarda yöneticiler, çalışanlar ve birimler birbiriyle alakası olmayan konulardan sorumlu olurlar. Bu da verimliliği azaltır.

Sağlam bir organizasyon şeması patronlara da huzur verir. Büyüdükçe şirketinin idari yapısının nasıl genişleyeceğini önceden görmek onun kararlarını daha isabetli vermesini sağlayacaktır. İşe alımlarda daha doğru tercihler yapmasını ve çalışanlarına gerçekçi vaatler vermesini sağlayacaktır. Ayrıca üst düzey yöneticiler arasındaki sorumluluk alanları çakışması ortadan kalkacağı için şirket içi sürtüşmeler de azalacaktır.

Organizasyon şeması yöneticileriniz arasında kurduğunuz dengeye göre değil, şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine göre belirlenmelidir. İyi bir organizasyon şeması kurumsallaşmanızı da kolaylaştıracaktır.

Tüm bu sebeplerden dolayı organizasyon şeması herkesin görebileceği yerde asılı durmalıdır. Kurumsallaşmanın önemli bir göstergesi olan organizasyon şeması uzun yıllar ufak değişikliklerle (ince ayarlarla) kullanılmalıdır. Bir yeniden yapılanma çalışması olmadığı sürece radikal bir şekilde değiştirilmemelidir. Sık sık ve kısa sürede değiştirilen organizasyon şeması üst yönetimin öngörüsüzlüğünü, sistemsizliğini ve vizyonsuzluğunu gösterir.

Organizasyon şeması yeniden yapılanma, verimlilik, yalın yönetim gibi hamlelerin dayanağıdır. Kurumsal markalaşma için itici güçtür.  (Bir firma, markalarının gücünü ve değerini artırmanın yanı sıra kurumunu da markalaştırmaya çalışmalıdır.) Kurum içi iletişimi de verimlileştirir.

Peki, bir firma için son derece önemli olan organizasyon şemasını kim hazırlamalıdır? Firmada “sürdürülebilir büyüme planını” kim hazırlıyorsa o hazırlamalıdır. Yani organizasyon şeması hazırlamak pazarlamanın görevi olmalıdır.

Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi pazarlama departmanı bir strateji belirleme karargahıdır. Bu karargah sadece ürünlere ve markalara dair stratejileri değil, işe dair stratejileri de hazırlayıp üst yönetimin (yöneticilerin, icra kurulunun ve veya yönetim kurulunun, hissedarların) görüşüne sunmalıdır. Elbette varsa şirketin kurumsal iletişim ve insan kaynakları yöneticilerinin de görüşlerini alarak üst yönetime organizasyon şemasını sunmalıdır.Web sitem: www.muratsaylan.com18 yorum:

 1. Çok başarılı ve faydalı bir yazı olmuş.
  Teşekkür ederim.
  Fakat şu konuda da bir yazı yazmayı düşünür müsünüz? -Hiç bir departman yok, bütün işi patron yapıyor. 2 mağaza 14 mağaza çalışanı. Nerden başlamalı, nasıl kurumsallaşmalı?
  Ayrıca kitap, bilgi önerileriniz olabilir mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sorunuza göre; siz; ya ünlü bir veya iki markadan franchising aldınız ve 2 mağaza açtınız, ya da 2 mağazası olan bir esnafsınız ve çeşitli firmalardan bayilik aldınız. Her 2 durumda da işinizi parçaları aşağıdakilerden oluşmaktadır.
   1- Tedarikçilerle (franchising verenlerle veya bayilik verenlerle) görüşmek
   2- Mağazalarınızın performansını takip etmek ve denetlemek
   3- Mağaza personelinden verim almak
   4- Finanasla işlere bakmak
   5- Mağazaya gelen müşterilerin sayısını artırmaya çalışmak
   6- Mağazalarınız AVM'de ise AVM yönetimi ile ilişkileri yürütmek
   7- Müşteri memnuniyetini ölçmek
   8- Zaman zaman müşterilere hizmet vermek
   9- Mağazalarınızın eksiklerini tespit etmek ve gidermek
   10- Ürün sipariş vermek, gelen ürünleri kontrol etmek, fazlalar için oluşturduğunuz depoyu kontrol etmek, stok sayımı yapmak, ayıplı mal iadeleri için tedarikçilerle görüşmek...vb

   Yukarıda da gördüğünüz gibi patron olarak gibi epey bir iş yükünüz var. Bunlardan bir kaçını delege edecek bir yardımcınız olmadığı sürece siz bu işleri layıkıyla yapamazsınız. Karlılığınız yardımcı tutmanıza izin vermiyorsa, bu 2 mağazanın verimliliğini sorgulamalısınız. Karlılığınız yardımcı tutmanıza izin veriyorsa, neden yardımcı tutmadığınızı (iş adamlığınızı) sorgulamalısınız.

   Yukarıdaki işleri delege edecek yardımcı veya yardımcılarınız olursa yeni mağazalar açabilir, yani işinizi büyütebilirsiniz.

   Sil
 2. Merhabalar..son derece başarılı bilgilendirmeler yapıyorsunuz.Öncelikle bunun için teşekkür ederim.
  emlak proje satış ofisinin organizasyon şeması nasıl olmalı..Önce minimum da başlayacak şekilde mutlak olması gereken üniteler ve işleyiş nasıl olmalıdır.
  bilgilendirme için şimdiden teşekkürler..Saygılar...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sanırım toplu konut projelerini satan profesyonel bir emlak satış şirketiniz var. Yani gazetelerde ve televizyonda gördüğümüz projelerin satışını üstlenen bir satış/pazarlama firmasısınız. İşinizin geleceğini düşünerek olabildiğince geniş bir organizasyon şeması size önereceğim. Bu şemadaki tüm departmanları hemen açmanıza gerek yok. Karlılığınız el verdikçe açarsınız.

   1- Proje Bulma ve Geliştirme Departmanı: Bu departman toplu konut projesi yapmayı düşünen müteahhitleri ve firmaları bulmalı, projelerini pazarlamak için pazarlama önerileri getirmeli, projenin emlakçılığını almalıdır. Yani bu birim size satılacak projeler bulmalı ve emlak sahipleriyle anlaşmalar imzalamalıdır. Elbette söz konusu emlakların kolay satılabilmesi için proje sahibine fikirler vermelidir. Proje bu fikirler ışığında hazırlanmalıdır. Sizin verdiğiniz mimari fikirlerle projeler daha kolay satılabilir hale geliyorsa proje sahipleri sizi arayıp bulacak ve projelerinin emlakçılığını size vereceklerdir. Üstelik istediğiniz komisyonları da kabul edeceklerdir.
   2- Tasarım ve Tanıtım Departmanı: Toplu konut projeleri henüz kazma vurulmadan önce pazarlanmaya başlanır. Amaç proje tamamlanmadan önce tüm konutların satılmasıdır. Yani müşterilerin parasıyla projeyi inşaa etmek marifettir. Elde iyi bir proje varsa ve bu projenin üç boyutlu görselleri etkileyici ise inşaat sırasında satılma olasılığı artar. Müteahhitler ve proje sahipleri satıştan anlamaz, onlar inşaa etmekten anlar. Projenin yakışıklı görsellerini üretmek, bu görselleri broşürde, reklamlarda, web sitesinde ve sosyal medyada kullanmak sizin görevinizdir. Ev almayı düşünenler sizin tanıtım materyallerinize bakacaklar, proje görselini inceleyecekler ve satın alma kararı verecekler. Tasarım ve Tanıtım Departmanınızda çalışan arkadaşlar projenin 3 boyutlu çizimlerini ve animasyonlarını yapacak, projenin broşürünü, ilanını, web sitesini yapacak veya yaptıracak, Sosyal medya hesaplarını yöneteceklerdir. Ayrıca proje bitmek üzere iken hala satılmamış konutlar varsa örnek daire yaptırmanız gerekecektir. Bu örnek dairenin estetik olması bu departmanın sorumluluğundadır.
   3- Satış Ofisleri Departmanı: Elinizde birden fazla proje olacak. Bu projelerin bulunduğu lokasyonlarda ofisler oluşturacaksınız. Bu ofislerde sekreter ve maaş+komisyon usulü çalışan emlak satıcılarınız olacak. Bu departmanınız ofislerde çalışan personelden verim almaya çalışacaktır. Merkezinize gelen müşterilere de bu departman hizmet verecek ve elinizdeki tüm projeleri bu müşterilere pazarlamaya çalışacaktır.
   4- Emlakçılar Ağı Departmanı: Elinizdeki projeleri sadece merkezden ve proje yerindeki satış ofislerinden pazarlamaya çalışmanız yetmeyecektir. Civardaki emlakçıları ziyaret ederek onlara projelerinizi anlatmanız, işbirliği ve komisyon esaslarını konuşmanız, onları da birer satıcınız haline getirmeniz gerekir. Bu departman bu görevi üstlenecektir. Bu departman ileride Remax gibi bir emlak zinciri oluşturabilir.
   5- Kiralama Departmanı: Projelerinizden yatırım amaçlı konut satın alan müşterilerin konutlarını kiralamak için çalışan departmandır. Bu departman ileride ikinci el konut kiralama ve satış işi de yapabilir.
   6- Konut Dönüştürme Departmanı: Bu departman kentsel dönüşüm projelerine imza atabilir ve/veya konut alıp, revize ederek satabilir.
   7- Ticari Emlak Pazarlama Birimi: Pek çok projede ticari emlak (mağazalar, ofisler) bulunmaktadır. Bu tür emlakların pazarlanması ayrı bir uzmanlık ve birim gerektirir.

   Yukarıdaki departmanlara elbette klasik departmanları da (ör:mali işler departmanı, insan kaynakları departmanı, idari işler departmanı gibi) eklemelisiniz.

   Sil
 3. Merhabalar,çok teşekkür ederim gerçekten çok iyi aydınlatıcı ve açık ifade etmişsiniz,benim de bir markam var ve patentli ve hatta kırumsalaşmaya niyetlendik ve ilk iki adımımız da attık yani kurumsal kimlik çalışması logo yazı karakteri vs herşeyimiz tamamdır,fakat bu bahsettikleriniz ayrı ayrı departmanlar ve hepsine ayrı ayrı elemları olması gerek mutlaka yani bunlar için ciddi sermaye ve programlar hatta hedefler gerek yani emin ve garantili olmalı yoksa bir içinde batabilir de firma,peki bunun önlemini nasıl alıcaz gerçekten risk var hertlü,cvp yazarsanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim👍

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tün girişimler bir kişi veya 3-4 kişiden oluşan çekirdek kadro ile bağlar. İşler büyüdükçe yeni istihdamlarla kadro genişler. Firma sahipleri karlılıkları izin veriyorsa kadrolarını sürekli büyütmelidir. Elbette ihtiyaç olunan kişiler işe alınmalıdır, verimli olmayanlar da kadrodan çıkarılmalıdır. Peki kimleri işe alacaksınız? Öncelikle var olan departmanların eksiklerini tamamlamalısınız, sonra da eksik olan departmanları açarak, onların içini doldurmalısınız. Kadroyu genişletirken kritik nokta, karlılığınızın genişlemeye el verip vermediğidir. Pek çok patron iyi karlılığı olmasına rağmen kadrosunu genişletmez. (Kadro genişletmek yerine kendine at, kat, yat almıştır veya işinin dışında başka işlere yatırım yapmıştır) Bu sebeple de ürün ve hizmet kalitesi yavaş yavaş rakiplerinin gerisinde kalır. Öyle olunca da rakipleriyle baş edebilmek için fiyat rekabetine girer ve karlılığını azaltır. Karlılığı azalınca da artık kadrosunu genişletme ihtimali artık hiç yoktur. Rakipleri ise karlılığı iyi olduğu zamanlarda hem kadrosunu genişletmiş, hem kurumsallaşmaya para ayırmış, hem verimliliğe para ayırmış, hem de markalaşmaya para ayırmıştır. Elbette karını bu faydalı gelişmelere ayırdığı için onun da karlılığı (kar oranı) azalmıştır ama satış adetleri arttığı için elde ettiği kar oldukça yüksektir.

   Firmalar karlı dönemlerinde şirketlerini güçlendirmeye odaklanmalıdırlar. Böylece hem büyüyebilirler, hem de pazardan daha fazla pay alabilirler. Bunu yapmazlarsa gelecekte rakipleriyle baş edemezler.

   Sil
  2. Hesap kitap bilmeyen firmalar ise karlılığı ele vermemesine rağmen kadro genişlemesine gider veya şirketini geliştirecek yatırımlara girişir. Eğer yeterli sermayeniz yoksa, satışları ve karlılığı artırmadan, maliyetleri artıran faaliyetlerde bulunursanız elbette şirketinizin nakit akışını ve bütçesini bozar ve kısa sürede batarsınız.

   Yeterli sermayeniz varsa, satışlarınız artıyorsa, elde ettiğiniz kar elverişli ise; mutlaka kadrolarınızı geliştirin, yeni departmanlar ve birimler açın. Kurumsallaşmaya, verimliliğe ve markalaşmaya para ayırın.

   Kurumsallaşma için bkz: http://muratsaylan.blogspot.com.tr/2014/06/nasl-kurumsallasacaksnz.html

   Sil
 4. Merhaba Murat Bey,
  Klasik olacak ama ben de yapmış olduğunuz paylaşım ve yönlendirmelerden dolayı teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Web sitenizi ve Bloğunuzu inceledim kurumsallaşma ve kurumsal yapı oluşturma alanlarındaki yazılarınızı okudum. Gerçekten çok faydalı. Fakat benim sormak istediğim konu biraz daha karmaşık, yada bana öyle geliyor olabilir.
  Uzun yıllardır sektörde olan bir firmayız. Kendi alanında dünyaca tanınan markalara üretim yapan, ayrıca kendi markası olan, kendi üretim tesisinde faaliyet gösteren bir sanayi firmasıyız.
  İşimiz devamlı yatırım gerektiren ve doğal olarak sermaye yoğun şekilde ilerliyor.
  Geldiğimiz noktada firmanın kurumsal yapısında bazı değişiklikler yapmak istiyoruz fakat biraz kafamız karışık.
  Aslında yazılarınızda yazdığınız kurumsallaşmak için gerekli olan birimlerin çoğu firmamızda mevcut.Fakat bir değişime ihtiyaç var. Çünkü;
  Firmanın idarecilerinin çoğu uzun yıllardır firmada çalışan kişiler. Bir çoğu bünye küçükken altından kalkılabilir olan işlerin, bünye büyüyünce altından kalkamaz haldeler. Birçok birim arasında yetki karmaşaşı var. Yeni müşterilere ulaşma noktasında ciddi sıkıntılar var.
  Aslında sıkıntılar belli. Fakat bu kadar köklü bir firmada ha deyince gereken aksiyonları bir anda almak çok da kolay olmuyor.
  Bizim düşüncemiz pazarlama firmasını üretim firması bünyesinden ayırmak ve yönetime bağlı birimler oluşturmak suretiyle organizasyonel yapıya bir takım değişiklikler getirmek. Fakat bunları yaparken de dışarıdan çok fazla insan kaynağına başvurmamak.
  Sizin bu konudaki tavsiyeleriniz ne yönde olur diye sormak istedim.
  Selam ve Saygılarımla.

  YanıtlaSil
 5. Organizasyon şeması hazırlamak insan kaynaklarının mı kalite biriminin mi görevidir?

  YanıtlaSil
 6. Bence İnsan Kaynakları'nın görevidir ama tüm departmanların görüşlerini alarak hazırlamalıdır. En az 2 yaklaşım geliştirmelidir. Bu 2 yaklaşım etraflıca icra kurulunda tartışılmalı, karar verilen üzerinden organizasyon şeması hazırlanmalıdır.

  YanıtlaSil
 7. merhabalar, şemayı hazırladık , yayınını nasıl yapmalıyız? yasal hale nasıl getirebilirz?

  YanıtlaSil
 8. Merhabalar, tasarım birimi şeması nedir nasıl olmalıdır? Tekstil fabrikaları için.

  YanıtlaSil
 9. Merhaba, üretim yapan bir firmadan çalışıyorum. Dışarıdan danışmanlık hizmeti aldığımız azı konular oluyor. Uzun süreli belli alanlardan danışmanlık hizmeti aldığımız firma personelini organizasyon şemasına dahil edebilir miyiz ?

  YanıtlaSil
 10. meraba sadece üretim departmanının örgütsel yapısına ait daha geniş bilgiler verirmisiniz

  YanıtlaSil
 11. Tekno torf adı altında (turba ) torf ve buna bağlı çiçek toprağı ve yan ürün çalışmamız var. Şirket şemasını nasıl hazırlanmalı hız. Teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 12. Merhaba yapmış olduğunuz yönlendirme çok iyi . Ben bir ogranci olarak bir araştırma yapıyorum ve size de naçizane bir sorum olacak . Ekmek mayasi üzerine bir fabrika olarak organizasyon şeması hazirlammaiz lazım nasıl yapabiliriz şimdiden teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 13. kolay gelsin ben bu yıl üretim ve yönetim olmak üzere bir giyim fabrikası tasalıycam .. fonksiyonel olarak üreti ve yönetim birimleri arasındaki ilişkiler nasıldır teşekkürler

  YanıtlaSil
 14. Murat Bey selamlar ismim İrfan. Öncelikle yazılarınızı takip etmeye çalışıyorum. Tebrik ederim. Yurt içi ve yurt dışı satış için ekip kurmak istiyoruz ancak daha önceden firmamızda bu şekilde bir çalışma olmamış, firma sahibi babamız şu anda kardeşimle ben öncelikli olarak ilgileniyoruz süreçler ile. Bu durumda nasıl bir ekip kurmamız lazım ve nelere ihtiyacımız var acaba? Bu konuda önerileriniz varsa almak isterim. Hali hazırda satış yapıyoruz iki yönlüde ama oturmuş bir organizasyonumuz yok ve herkesin üstünde fazla iş yükü var. Tavsiyelerinizi bekliyoruz, çok teşekkür ederiz.

  YanıtlaSil