1 Ekim 2001 Pazartesi

İnternet’te pazarlama ve tanıtımİnsanlık tarihinin en önemli buluşlarından biri olarak gördüğüm internet, bilgiyi, kültürü ve ticareti (olumlu anlamda) çok derin etkilediğini düşünüyorum. Belki bugün internet bundan 3-4 yıl öncesi kadar şaşalı karşılanmıyor, hayatımıza katkıları abartılmıyor, ama kullanıcıları her geçen gün artıyor. Etkinliği artıyor. E-ticaret hacmi de katlanarak büyüyor. Araştırmacılar yakın bir gelecekte insanların internet karşısında, televizyondan daha fazla vakit geçireceklerini gösteriyor. Zaten sosyologların “screenager” dediği, yeniliği ve pratikliği seven bir nesilin geliyor olması da internetin yıldızının ne kadar parlayacağının da bir göstergesi.

İnternete dev yatırımlar yapan şirketlerin bekledikleri geridönüşü alamadıkları bir gerçek. Bu internetin “kof” çıkmasından değil, gerçekçi projeksiyonlar yapması için işin başına getirilen yöneticilerin “kof” çıkmasından kaynaklanıyor.

Günümüzde çok önemli bir iletişim aracı haline gelen İnternet, tüketicilerin ve iş dünyasının alışkanlıklarını hızla değiştirmeye devam ediyor. “e-Business” kavramının içi her geçen gün daha çok doluyor. İnternetten alışveriş şimdilik yeterli olmasa da artıyor. Modern tüketici internetten de ulaşabildiği şirketleri tercih ediyor. Yakın gelecekte internette varlığı olmayan şirketlerin güven ve itibar kaybettiklerini gözlemleyeceğiz.

Kurumsallaşmak isteyen her şirket internette kendine yer edinmeli. Müşterilerine kurumu ve markası hakkında her türlü bilgiyi buradan vermelidir. Yapılanması uygunsa sitesinden e-ticaret te yapmalıdır. İnternette sitesi olan bir marka hem halkla ilişkilerini kuvvetlendirecek hem de satışlarını artıracaktır. İnternet sayesinde ilgili kitleye ulaşma ve onlara tanıtım yapma maliyetleri de azalmaktadır.  

İnternet’in en büyük avantajı; yakalanması zorlaşan spesifik hedef kitlelere ulaşılmasını mümkün kılmasıdır. İnteraktif ve anında ölçülebilir olması ayrı bir artı değeridir. Başka bir avantajı da geleneksel mecralara göre maliyetinin düşük olması. İnternet’te müşterinin ihtiyaçlarını açığa çıkararak satışları artırmaya yönelik veri tabanı oluşturmak daha kolay ve daha “cost-effective”.

Biz pazarlama iletişimciler açısından da, internet “yeni medya”. Öngöremediğimiz fırsatlar okyanusu. Benner alanlarıyla Reklam’a, kurumsal siteleriyle PR’a, alışveriş siteleriyle Satışa, e-mail trafiğiyle doğrudan pazarlamaya, üyelikleriyle CRM’e ve daha saymakla bitmeyecek özelliğiyle Pazarlama’ya inanılmaz hizmet eden bir kanal.

İnternet, doğrudan pazarlamanın da önemli bir mecrası olma yönünde ilerliyor. Doğrudan pazarlama yöntemlerinden biri olan, her bir tüketicinin belirli ihtiyaç ve istekleri üzerine  yoğunlaşmak üzere tasarlanmış bir müşteri ilişkileri modelleşmesi olarak da tanımlanan ilişkisel pazarlamanın en önemli ve verimli uygulaması internette Amazon.com tarafından başarıyla uygulanmakta ve satışlarını önemli oranlarda artırmaktadır. Amazon.com’un yaptığı; kendisinden bir kere alışveriş yapanı veri tabanı yazılımıyla tanımak, satınalma davranışlarıyla ilgili analizlerden sonra müşterinin profilini çıkararak ilgi duyduğu kitapları müşterisi istemeden dahi bilgisine sunmaktır.

Doğan grubunun interneti kullanış şekli yeni dönemin örnek stratejilerinden biri olabilir. Grubun bütün internet yapılarını Doğan Online çatısı altında toplaması. Sitelerini hizmetlerine ve segmentasyonlara göre farklılaştırması, ortak kaynak ve veri tabanı kullanımı, operasyonel süreçleri iyileştirmesi ve güçlü içeriğiyle İnternetin nasıl etkili kullanılabileceği konusunda iyi bir örnek teşkil ediyorlar.

İnterneti en etkili (pazarlama, tanıtım ve satış alanı olarak) kullananlar ise bankacılar. “Banka şubelerini hiç sevmeyen” bankacılarımız, şu anda bile internetteki şubelerine iş yüklerinin %30’unu yıkmış durumdalar. Bankacılık işlemlerinin internetten yapılması maliyetleri de oldukça düşürüyor. Bankacılar 10 yıl sonra bankacılığın %90’ının internet üzerinde yapılacağını öngörüyor ve buna göre yapılanıyorlar.

Henüz bizde çok kabul görmese de, 10 yıl sonra perakende alışverişin önemli bir yüzdesinin de (%60 gibi) internet üzerinden gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Pazarlamacıların ve tanıtımcıların, internet üzerine daha çok kafa patlatmaları gerekiyor. Bu kanalın iyi değerlendirilmesi durumunda şirketlerin çok daha fazla müşteri çekeceğine ve karlılıklarını artıracağına inanıyorum.


İnternet Sitem: www.muratsaylan.com