1 Mart 2012 Perşembe

Prim sistemi nasıl olmalı?

Çalışanları firma hedeflerine kilitlemek için yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri de prim sistemidir. Günümüzde pek çok firma çalışanlarına prim vermektedir.

Prim; işin kapsamına göre asıl ücrete ek olarak yapılan ödemedir. İşveren tarafından iş yapanı isteklendirip verimini artırmak veya sonuca daha kolay ve çabuk ulaşmak amacıyla verilen paradır. Prim bir gerçekleşmeye orantılı/bağlı olarak verilir. Bu yüzden miktarı genelde değişkendir. Bazı primler komisyon adı altında olabilmektir.

Birçok firma prim sistemi uygulamak konusunda kararsızdır. Veya nasıl bir prim sistemi uygulaması gerektiğini bilememektedir.

Prim sistemi uygulanmayan firmalarda patronların ya prim vermenin faydasına inanmadığını ya da cimriliğinden uygulamadığını görüyoruz. Bazı patronlar ise şirket içinde primli çalışmayanların primli çalışanları, primli çalışanların da birbirini kıskanacağını düşündüğü için (yani prim sistemini fitne aracı olarak gördüğü için) prim sistemine sıcak bakmaz.

Bazı firmalar da kurdukları prim sistemini kaldırmışlardır. Çünkü;
·        Patron, verdikleri primle çalışanlarını zengin ettiklerini düşünmüştür.
·        Çalışanlar prim kurallarından ve/veya oranlarından sürekli şikâyet etmişler ve patronu bezdirmişlerdir.
·        Prim sistemi doğru yönetilememiş ve doğru takip edilememiştir. Bu yüzden adaletsizlikler olmuş, çalışanlar kazan kaldırmıştır.
·        Prim vermeye rağmen satışlar ve karlar istenen düzeye çıkmamıştır.
·        Hak edilen primler geç dağıtıldığı veya hiç dağıtılmadığı için huzursuzluklar çıkmış, istifalar artmıştır.  
·        Bazı çalışanlar prim almak için hilelere başvurmuş, haksızlıklar olmuştur.

Oysaki düzgün kurgulanana prim sistemi satışları da karlılığı artırmaya çok yardımcı olabilir. Primli çalışan personelin daha verimli olduğu ve daha motive çalıştığı gözlenmiştir. 

Bana gelen sık sorulardan biri de “ ideal prim sistemi nasıl olmalı ” oluyor. Danışmanlık yaptığım firmalarda sıkça uyguladığım prim sistemini sizle paylaşarak bu soruya etraflıca cevap vermeye çalışacağım. (Uzmanlık alanım pazarlama olduğu için şirketlerin sadece satış alanında çalışanlara yönelik prim sistemi kurguladığımı bilmenizi isterim. Zaten diğer departmanların primli çalışmasını doğru bulmuyorum. Satış dışındaki departmanların performans değerlendirmeleri sonucunda başarılı olmaları durumunda ikramiye veya jestiyon ile ödüllendirilmeleri daha doğru olur.)

Çalışanlar açısından bir ödüllendirme yöntemi olarak görülen prim uygulaması, şirket açısından hedeflere ulaşmak için uygulanan araçlardan biri olarak görülmelidir.

Öncelikle satışçılarınız istiyor veya rakibiniz uyguluyor diye prim sistemi oluşturmaya kalkmamanızı öneririm. Çuvallarsınız.

Prim uygulamasına gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını belirlemelisiniz.

Büyüyen bir pazarınız varsa, üretiminiz talebe yetişemiyorsa, rekabet sizi rahatsız etmiyorsa, kar marjlarınız tatmin ediciyse, her sene sektörünüzün üzerinde büyüyorsanız prim sistemine değil ikramiye ve jestiyon gibi ödüllendirme uygulamalarına ihtiyacınız var demektir.

Rakipleriniz sürekli müşterilerinizi elinizden alıyorsa, kar marjlarınız düşmeye başladıysa, üretim kapasitenizin çok altında satışlarınız varsa, agresif hedefleriniz varsa prim sistemine geçmenizi öneririm.

Sektörünüz %15 büyürken siz de her sene %15 büyüyorsanız ve bu sene de %15 büyümeyi hedeflediyseniz, prim sistemi kurmanıza gerek yoktur. Sektörünüz %15 büyürken siz her sene en az %20 büyümeyi hedefleyip, pazar payınızı artırmak istiyorsanız prim sistemi uygulayabilirsiniz.

Prim uygulamanız mutlaka hedeflerinize endeksli olmalıdır.
Hedefiniz X bölgesinde 2012 yılında %33 büyüyerek 4 milyon TL ciroya ve 1 milyon TL brüt kara ulaşmak ise, o bölgeye bakan satışçınıza bu hedefe ulaştığı zaman alabileceği bir prim sistemi uygulamalısınız.  

Şirketlerin hedefleri ve kıyaslamaları yıllık bazdayken, çalışanların gelire bakışı aylıktır. Dolayısıyla çalışanlar aylık gelirine bakar, patronlar da yıllık hedefleri başarıp başaramadığına. Her iki tarafı da tatmin edecek yöntem hem aylık hem de yıllık verilen primdir.

Bu prim uygulamasını yukarıdaki örnek ile anlatmaya devam edelim. 2011 yılında X bölgesinde 3 milyon TL ciro ve 500 bin TL brüt karlılık elde eden satışçınıza 2012 yılı için 4 milyon TL ciro ve 1 milyon TL brüt kar hedefi verdiniz diyelim. Önerdiğim prim sistemi şu; 2012 yılı hedefini başarması için bu satışçınıza her ay sonunda yaptığı satışlar üzerinden % 0,1 prim verin, aynı zamanda % 0,2 primi de hesabına kaydedin. Bu satışçı 300 bin TL satış yaptığı ayın sonunda 300 TL prim alacak ve 600 TL primi de kumbarasına yazdıracaktır. Diyelim ki bu satışçı 2012 yılında 3.9 milyon TL ciro ve 800 bin TL brüt kar üretti. O zaman bütün bir yıl boyunca ay sonlarında aldığı aylık primlerin toplamı 3.900 TL olacaktır. Öte yandan ciro ve karlılık hedefini tutturamadığı için kumbarasında biriken diğer 7.800 TL tutarındaki yıllık primi alamayacaktır. 

Bu prim sisteminde satışçı hem her ay yaptığı satışlar üzerinden aldığı primle motive olurken, hesabında biriken yıllık primi de alabilmek için daha verimli çalışacaktır. 

Bu prim sisteminde yapılacak hata çalışanın yıllık ciro hedefini tutturup yıllık karlılık hedefini tutturamamasına rağmen yıllık primin verilmesidir. Yine örneğimize geri dönersek 4 milyon TL ciro hedefini yakalayan ama 1 milyon TL karlılık hedefinin %40’ını tutturan satışçıya prim verilmemelidir. Çünkü genelde satışçılar yıllık hedefini tutturmak (kotasını doldurmak) adına karsız satışlar yapabilmektedirler. Yıllık primi karlılığa endekslemezseniz zararlı çıkarsınız. Bu yüzden yıllık primin karlılık hedefine bağlı olarak verileceğini mutlaka belirtilmelidir. Yani yıllık kar hedefine ulaşmak, yıllık ciro hedefine ulaşmaktan daha önemli olmalıdır. Bu yüzden satışçı yıllık kar hedefini tutturduysa (yıllık ciro primini tutturmasa bile) yıllık primini verebilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken bir husus da prime endeksli olan hedeflerin zorlayıcı olduğu kadar ulaşılabilir de olmasıdır. Yani koyduğunuz ciro ve karlılık hedefleri kolay yakalanamaz olmalı ama zor ulaşılır da olmamalıdır. Böylece satışçılarınız kötü geçen aylardan sonra bile hedeflerine ulaşabilecekleri inancını kaybetmezler.

Peki prim sistemine geçtiğinizde maaşlar ne olacak?
Yine yukarıdaki örnekten yola çıkacak olursak; 2011 yılında 3 milyon TL ciro yapan ve 2500 TL net maaş alan satışçınıza prim sistemi uygulamasaydınız %20 zam verip, maaşını 3000 TL’ye çıkartmayı planladığınızı varsayalım. Bu durumda satışçınıza 2012 yılında 2011 yılına göre 6000 TL ekstra para kazandırmış olursunuz. Eğer prim sistemine geçecekseniz maaşına zam yapmamanız gerekir. Yani 2012 yılındaki net maaşı yine 2500 TL olmalıdır. Prim sistemi sayesinde satışçı performansıyla kendi maaşının zammını kendisi belirlemiş olacaktır. Zaten yukarıdaki hedefleri ve prim sistemini uygulamaya karar verirseniz satışçınız 6.000 TL’nin iki katını kazanabilir. Bir başka deyişle %20 değil, %40’a varan zam alabilir. Satışçı gelirinin performansına bağlı olduğunu bildiği için daha konsantre ve verimli çalışacaktır. Satışçınız 2011’deki cirosunu 2012 yılında tekrarlarsa dahi sadece 3000 TL ekstra kazancı olur ki, bu da %10 zamma tekabül eder ve çok adildir. Prim sisteminizi win-win esasına dayalı kurgularsanız satış ekibinize daha kolay kabul ettirebilirsiniz.

Prim yüzdesini nasıl belirlemeliyiz?
Bunun tek cevabı var; Satışçılarınıza ekstra ne kadar kazanmak istiyorsanız prim yüzdeleriniz de o kadar olmalıdır. Prim yüzdelerini her sene değiştirebilirsiniz. (Dikkat edin sene içinde demiyorum. Oyun başladıktan sonra kural değiştirmemeye dikkat edin).

Prim sisteminiz mutlaka kurallara bağlı olmalıdır. Kayıtsız şartsız prim verilemez. Prim hak edişi hedefe ve kurallara bağlı olmalıdır. Prim vermedeki amaç başarılı çalışanları ödüllendirmekse başarının tanımı yapılmalı ve kriterleri belirlenmelidir. Satışçılarınız hangi bölgede, kimlere, hangi ürün veya markayı, hangi karlılıkla sattığında ne kadar prim alacağını bilmeli ve hesaplayabilmelidir.

Sabit bir prim yüzdeniz olmak zorunda değildir. Geliştirmek istediğiniz satışlara göre farklı prim yüzdeleri belirleyebilirsiniz.

Prim yüzdeleri konusunda tavsiyelerim şunlar;
·        Her satışçıya aynı prim yüzdelerini uygulamak zorunda değilsiniz. Kıdemli satışçılarınıza daha fazla prim yüzdesi verebilirsiniz.
·        Bölgeye özel prim yüzdesi belirleyebilirsiniz. Satışlarınızın az olduğu veya rakibinizin elinde bulunan bir bölgeye yapılacak satışlara daha fazla yüzde verebilirsiniz.
·        Her ürüne aynı prim yüzdelerini uygulamak zorunda değilsiniz. Ar-Ge’den yeni çıkan bir ürünün veya ürün gamınıza yeni eklediğiniz bir markanın pazarda tutunmasını sağlamak için farklı prim yüzdesi belirleyebilirsiniz. 
·        Yüksek karlılığa daha fazla prim verebilirsiniz. Hedeflenen brüt karlılıktan daha fazla kar üreten satışçılara daha fazla prim verebilirsiniz.

Prim sisteminizde yüzde farklılaşması olacaksa tek yapmanız gereken tüm farklı prim yüzdelerini kurala bağlamanız ve tutarlılıkla uygulamanızdır.

Elbette sadece gerçekleşen satışlara prim vermek zorunda değilsiniz. İsterseniz tahsilat başarısını artırmak için tahsilatlara da prim verebilirsiniz. Böylece satıcılarınız sadece satmakla değil, tahsilat yapmakla da şevkle uğraşırlar. Örneğin satıcılarınız yaptıkları satışlardan ay sonunda %0,5 prim, yaptıkları tahsilatlardan %0,5 prim alırken, yıl sonunda hedefler tuttuğu zaman almak üzere %0,5 primi de kumbarasına atın.
Satıcılarınıza prim verdiğiniz gibi, o primlerden kesintiler de yapabilirsiniz. Örneğin:
·        Satışlarındaki iskonto oranı belli bir yüzdenin üzerinde olanlardan her 1 puan için primlerinden belli bir miktar kesebilirsiniz.
·        Tahsilatlarındaki ortalama vade belli bir gün sayısından fazla olanlardan gün başına primlerinden belli bir miktar kesinti yapabilirsiniz.
·        Araç ve telefon kullanımında aşırıya kaçanlardan, trafik cezası yiyenlerden, disiplin uyarısı alanlardan belli bir miktar prim kesintisi yapabilirsiniz.

Prim sistemine geçtikten sonra sizi zorlayacak konulardan biri de komisyon yüzdelerin çalışanlar lehine sürekli iyileştirilmesi talebi olacaktır. Örneğin; prim oranlarının daha yüksek olması veya ay sonunda ödenen primin oranının daha çok olması veya yılsonu priminin karlılık hedefine endekslenmemesi veya karlılık hedefinin yılın son çeyreğinde tekrar revize edilmesi gibi. Bu gibi tavizler prim sisteminizden elde edeceğiniz verimi düşürecek, satışçılarınızı da tembelleştirecektir.

Prim vermenin mantığı çalışanların firma hedeflerine katkıda bulunmaları ve firma karlılığından çalışanları nemalandırmaktır. Ama günümüzde prim sistemi olan birçok firma karlı olmamasına rağmen çalışanlarına prim vermektedir. Prim sistemi gelir getirici bir uygulama değil, masraf merkezi olmuştur. Çünkü ya prim sistemi başta iyi kurgulanmamıştır, ya da daha sonra deforme edilmiştir.

Prim sistemini kim takip ve deklare edecek?

Prim sistemini tabiiki her satıştan haberi olan ve satış analizleri yapan satış müdürü takip ve deklare etmeli. Yapılacak iş çok basit. Her satışın niteliği belirlendikten sonra hak ettiği prim yüzdesinin uygulanmasıdır. Bunu aşağıdaki gibi basit bir tablo ile takip etmek mümkündür.


  
Her ay sonunda tüm satışlara ve satışçılara dair bu satış ve prim hak ediş tablosu primli çalışan herkese deklare edilmelidir. Böylece hangi satışların ve satışçıların ne kadarlık prim aldıklarını şeffaf bir şekilde görülecek ve prim sisteminiz daha iyi anlaşılacaktır. Ayrıca satışçılar hem prim sistemine güven duyacaktır, hem de daha fazla satış yapmak için motive olacaklardır. Bu da satış ekibiniz arasında tatlı bir rekabet yaratacaktır. 

88 yorum:

 1. Yaklaşık bir haftadır web sitenizi ve bloglarınızı takip ediyorum.
  Neredeyse tüm sorularıma sayenizde cevap bulabildim,işinizi sevdiğiniz okadar belli oluyor ki yazılarınızdan,birde biz okurların penceresinden bakarak anlayarak ifade edişleriniz mest etti :)

  Birçok danışmanlık firmasının yazılarını takip ediyorum,en kapsamlı yazıları tek bir linkte (siz de) görebildim.
  Değerli vaktinizi ayırıp bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkürler.
  Yeni bir girişimci olarak sizinle çalışmayı çok isterdim (hatta tam teşebbüs edecektim ki ,bi yazınızda danışmanlık ücretinizin yüksek olduğunu okudum ve bu bütçenin beni başlangıç için zorlayacağını düşündüm:)
  saygılar,

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Türkiye'den dünya markaları çıkacaksa benim de çorbada tuzum olsun diye yazıyorum makalelerimi. Faydalandıysanız ne mutlu bana.

   Sil
 2. Merhaba Murat Bey,
  Teknik servis hizmeti veren bir firmada pirim sistemini önerirmisiniz??
  Sizce kriterler ne olmalı?
  Konu servis olunca müşteri şikayetleri ve müşteri kayıplarından endişe etmekteyim.
  Pirim sistemini gerek pazardaki karlılıkların düşmesi,servis giderlerindeki artış sebebiyle istemekteyim.
  Özellikle yeni müşteri bulma ve kar marjlaarını belli bir seviyede tutmak,aynı zamanda personelin motivasyonu için istemekteyim.
  Servis gelirlerimiz farklı kalemlerde ve her birisinin kar marjı ve buna bağlı giderleri farklılık gösteriyor.
  Bu konuda yönlendirmeleriniz doğru kararlar alma yolunda firmamıza ışık tutacaktır.
  Teşekkürler.

  YanıtlaSil
 3. Merhaba Murat Bey,

  Bu kadar bilgiyle size bir prim sistemi önermem doğru olmaz. Yazımda bahsettiğim gibi öncelikle hedefiniz olmalı, gerçekleşmeleri bu hedefler üzerinden takip etmeli ve kıyaslamalısınız. Eğer bunu yapıyorsanız gerçekleşmelerin hedefi yakalaması için ödül mekanizması (prim) uygulamanız kolaylaşacaktır. Prim sisteminizde ceza da olmalıdır. Müşteri şikayetleri ve kayıpları için bir ceza belirlerseniz kazanılan primlerden kesinti yapabilirsiniz. Soru şeklinizden prim sistemi belirlemekte zorlanmayacağınızı görüyorum. Excel'e hakimseniz ve yukarıdaki yazımı tekrar detaylı incelerseniz danışman tutmadan mükemmel bir prim sistemi belirleyeceğinize eminim.

  YanıtlaSil
 4. Murat Bey,
  Uzun zamandır bu prim sistemi üzerinde düşünmekte ve en uygun çalışma şeklini firmamda uygulamak istiyorum.
  Şu an için birkaç yöntem üzerinde denemeler yaparak çözmeyi düşünüyorum.
  Fikirleriniz benim için çok önemli..
  Belirli bir yeni müşteri kriteri belirleyerek,yine belirlemiş olduğum bir hedef cirosu çıtası koyup ortalama bir seviyenin üzerine çıkmaları hedefi koymayı düşünüyorum.Yani minimum aylık 10 müşteri kriteri ve bu müşterilerin toplam cirosunun *.* seviyesinde olması durumunda pirimi haketmesi *..* olması halinde ekstra ödüllü bir pirim alması gibi.
  Her ay yeni müşteri şartı koymak gibi bir kural geliştirmem sizce motivasyonu düşürürmü?
  Sizce hakedemedikleri ayın müşteri sayısının bir bölümünü (Mesela yarısını)bir sonraki ayın hedefine eklemeli mi?
  Yardımlarınız ve Hassasiyetiniz için çok teşekkürler.

  YanıtlaSil
 5. Yeni müşteri kazanmak için ayrı prim vermek doğru bir yaklaşımdır. Yeni müşteri başına (örneğin 50 TL) ve yeni müşterilerin yarattığı hacime belli bir süre (örneğin 3 ay boyunca) ayrı prim vermende fayda var. Müşteri kazanma hedefi aylık değil de çeyreklik olsun. Örneğin 30 müşteri kazanma hedefi verin. Her çeyrekte bu hedefi farklılaştırabilirsin. Aylık satış hedefinde eski-yeni müşteri ayrımı yapma.

  YanıtlaSil
 6. Yurt dışında , satıcının pazar araştırması yaparak, yeni bulduğu müşterilere yönelik pirim sistemi konusunda düşüncelerinizi öğrenmek isterim.
  Bahar EGE

  YanıtlaSil
 7. Merhaba yazınızı soluksuz okudum. Benimde kafamda bazı şeyler var.esim pastane isletiyor ayni zamanda fırında var.ben eski bi çalışan olarak isyerinde prim uygulamasina gcmek istiyorum.ama tam olarak hangi kriterler uzerinden yola cikacagimiza karar veremedim..yani ayni isyerinde satis pazarlama ve imalat var.sadece satis ve pazarlama çalışanlarına prim verip diğerlerine vermemek olur mu..yoksa imalat çalışanlarına kendi iclerinde ayri bi sistemmi uygulanmalı mesela imalat giderlerini elektrigi idareli kullanmak gibi..simdiden tesekkur ederim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Geç cevap için özür dilerim. Gözümden kaçmış. Ben firmalarda satış personeline prim verilmesi taraftarıyım. Prim satışlar üzerinden ve veya aylık satış hedefinin tutması üzerinden ve veya tahsilatın tamamlanması üzerinden verilebilir. Elbette yüzlerce daha kriter sayabilirim. Diğer çalışanlara prim vermek istiyorsanız satıcılara verdiğiniz toplam primin bir oranını (örneğin iki katını veya yarısını) onlara dağıtabilirsiniz. Yalnız bu dağılım eşit olabileceği gibi performansları ve veya kıdemleri oranında da olabilir. Aslında sizin gibi işletmeler pek ala performans değerlendirme sistemi kurarak çalışanlarına 100 üzerinden puan verebilir. Performans değerlendirme ilk okulda aldığımız karneye çok benzer. Nasıl karnemizde "okuldaki tertip ve düzeni" gibi kriterler varsa, siz de çalışanlarınız için en az 10 kriter belirleyin. Yalnız puanlamayı tek başınıza yapmayın. Çalışanınızla başbaşa yapın. Birlikte puan verin. İlk önce en başarılı elemanınızı değerlendirin. Onun aldığı puanlar diğerleri için kıyaslama yapmanızı sağlayacaktır. Performans değerlemedeki puan sıralamasına göre primleri dağıtabilirsiniz.

   Sil
 8. Murat bey merhaba,
  Kurumsal tıbbi malzeme satan bir şirkette çalışıyorum, yılda 4 kez prim alıyorum ve gelir vergisi oranları yüzünden aldığımız para inanılmaz düşüyor. Prim sisteminin vergiden etkilenmeyeceği veya en az şekilde etkileneceği legal bir yol var mıdır?
  Teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Murat bey bu işin kaçarı yok. Maalesef primlerden vergi kesintisi çok oluyor. Bazı firmalar etik dışı yöntemlerle el altından prim veriyor ki, bu da benim önerebileceğim bir şey değil.

   Sil
 9. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 10. Murat Bey Merhaba;
  Ankarada Endüstriyel Isıtma Sistemleri Alanında hizmet veren bir firmayız. Şirketimiz için kotalı prim sistemini önerir misiniz, işleyiş ne şekilde gerçekleşmelidir?
  Şimdiden teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Beyfendi (keşke isminizi verseydiniz)

   Kota, hedef anlamına gelir. Elbette bir hedef vermeden satıcılarınıza prim önermemelisiniz. Aslında bir hedef de değil, aşamalı olarak 2 veya daha fazla hedef (kota) da verebilirsiniz. Şirketinizin birden fazla hedefi olduğuna eminim. Bu hedeflere ulaştıracak bir prim sistemi kurgulamalısınız. Hedefini gerçekleştirmeyen satıcıya asla birken primlerini vermeyin. Önerim; herkesin kotasının tüm satıcılar tarafından bilinmesidir. Hatta kim ne kadar prim almış, onu dahi bilsinler. Bu uygulama sayesinde rekabet ve olumlu örneği takip etmek artıyor ve bundan da firma kazançlı çıkıyor. Aslında yazımda her şeyi detaylı anlatıyorum. Yine de her şirketin kendisine has bir prim sistemi olmalıdır. Ben sizin işinizi ve firmanızı bilemediğim için ancak bu kadar bilgi verebilirim.

   Sil
 11. Murat Bey Merhaba, hazır giyim üzerine mağazacılık sektöründe yöneticilik yapıyorum. Yıllık mağaza hedefimiz 2milyon Euro,aynı bölgede diğer şubelerimiz açıldığı için son 2 senedir Euro hedefimizi tutturamıyoruz, 2013 yılını 1milyon 750bin Euro ile kapattık. 8 -9 kişilik bir satış ekibim var. Sattıkları üzerinden %0,1 brüt prim alıyorlar. Ayrıca satış danışmanlarına yıllık hedefin aylara bölünmüş ciro hedefleri veriliyor. Hedefi vurdukları an 50euro alıyorlar,hedefi her %10 geçiş basamaklarında aynı tutarda toplanarak tramo alıyorlar,100euro,150euro..gibi. Ancak hedefleri bazı aylarda büyük farklarla,bazen de kıl payı kaçırıyoruz. Kazanamadıkça inaçları kaybolmaya başladı,eski şevk ve çabaları yok. Patronlar bize patron sizsiniz diyor ama bu çocuklar ha gayret,size inanıyorum,harikasınız demekle bir süre motive olabiliyorlar. Böyle olunca arayış halinde oluyorlar,daha iyi fırsat karşılarına çıktığı an sizi bırakacaklarmış gibi. Şirket üst yöneticileri de primden tasarruf etmeye çalışır gibi tavır içindeler. Onlara bunun yanlış olduğunu nasıl anlatabilirim. Personellere teri soğumadan mükafatını vermek lazım. Kış döneminde indirim ayları hariç sakiniz. Martta da 3 haftalık İranlı turist alışverişleri oluyor. Yaz dönemi Haziran indirimiyle birlikte Temmuz ve Ağustos çok iyi aylar. Ancak o aylarda da kar düşük çünkü tüm ürünler %50 indirimde. Eylülde yeni sezon açılış oluyor,az ama zengin turist sizi kurtarabiliyor. Bize soruyorlar şimdi,personeli nasıl motive ederseniz bizi hedefe ulaştırırlar diye..Prim sistem örnekleriniz harika, ben matematikte harika değilim ama açıklamalarınızı çok net buluyorum. Bu bilgilerle bana tavsiyelerinizi,prim sistemi önerinizi öğrenebilmeyi çok isterim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sayın ....... (keşke isminizi bağışlasaydınız da size hitap edebilseydim)

   Öncelikle satıcılara verilen kotalar (hedefler) zorlayıcı olduğu kadar ulaşılabilir de olmalıdır. Prim siztemi vermemek değil vermek züerine kurulmalıdır. Hele hele maaşı düşük tuttuysanız mutlaka prim alabilecekleri bir kota uygulaması yapmalısınız. Aksi taktirde hoşnutsuzluk olur ve başka işler ararlar. Patronlarınızı ikna etmek için yazılarımı onlara da göndermeye ne dersiniz?

   Sil
 12. Danışmanlık veriyor musunuz? Ücret örneklendirmesi verebilir misiniz? Teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet danışmanlık veriyorum. Bana bilgi@muratsaylan.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ücret örneklendirmesinden neyi kastettiğinizi anlamadım.

   Sil
 13. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 14. TEŞEKKÜR EDERİM ÇOK FAYDALI BİR YAZI

  YanıtlaSil
 15. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz, yazılarınızı takip edicez

  YanıtlaSil
 16. Murat bey merhaba
  özel sektör çalışanıyim firmamın prim sisteminde sorun yaşıyoruz.
  Mesela aylık 300 tl.olan primi 3 yonetici paylaşacak.
  Ama şube transferleri sık olduğundan ayı bitirmeden ayrılma durumu oluyor.
  Her yönetici 30 gün çalışınca 100 er tl prim düşerken farzedelim bir yönetici 5 gün bir yönetici 15 gün diğer yönetici 25 gün çalışırsa 300 tl yi adaletli sekilde nasıl veririz.
  Şirket şuanda pirimi 3 e bölüp çalıştığı gun sayisi ile carpip okadar tl ücreti veriyor.
  ozaman 1.yonetici.16.5 tl 2.yonetici 49.5 tl 3.yoneticiye de 83 tl pay düşüyor toplamda 149 tl verilmiş olup 151 tl sirket e kalmış oluyor.gün bazinda adil bir pirim hesabi ıcın Yardımınızı rica ederim.
  gokhan_cotull@hotmail.com

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sizin patronlar da çok uyanıkmış. Yapılması gereken 300 TL'yi 30'a bölmek ve her yöneticiye çalıştığı gün oranında prim dağıtmaktır.

   Sil
  2. 300/ückişinintoplamçalışılangünsayısı*xkişisininçalıştığıgünsayısı=xkişisininprimi

   Sil
 17. merhaba ben bir fabrika işçisiyim iş yerimiz de prim uygulaması var,yöneticilerimiz bizlerden bayram tatillerinde de gelmemizi istiyor. bayram tatillerinde gelmeyen işçilerin yıl sonu priminden yararlanamayacağını söylüyorlar. yöneticilerin böyle bir hakkı varmı yardımcı olursanız memnun olurum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Elbette olmaz. Derhal çalışma bakanlığına şikayet edin.

   Sil
 18. benim bi sıkıntım var hocam.. ben bır avmde yırmıaltı gun boyunca calıstım. ben satıs elemanıydım. ısyerım aylık kota belırledı. 75bın tl yaparsanız sızlere 250ser tl prım verıcez dedıler. bende azımle o ıs yerı o kotaya ulassın dıye guzel satıslar sundum o ısyerınde. benden az satıs yapmalarına ragmen prım alanlar oldu. benıde ekımın 1ınde basladıgım ısyerınde 28ınde ıse saat 11de geldım dıye ıstıfamı ıstedıler ve bende ıstıfamı verdım. oyuzden bana ısyerım prım vermedı. oysakı ben o prımı herkesten cok hak etmıstım. gercekten cok azımle calısmıstım ben o ısyerınde. ama calıstıgım yerde ole bı mudur varkı ben o prımı almıyım dıye elınden gelenı yapmıs. sonuc olarakda bana o prımı vermedıler. ben o prımı o ısyerıdnen nasıl alabılırım. bana yardımcı olursanız cok sewınırım. gerceketen cok zoruma gıttı. hakkettıgım prımı vermedıler dıye coksınırlerım bozuldu yemınle. benle dalga gectıler resmen. benım sayemde hem prım alıyolar hemde arkamdan dedıkodumu yapılar. lutfen yardımcı olun bana. ben o prımı nasl alabılırm. yaptııklarını yanlarına bırakmak ıstemyorum :(

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Öncelikle firmanın genel müdürlüğüne yazı yaz. Durumu anlat. Sonuç alamazsan ve haklı olduğuna inanıyorsan çalışma bakanlığına şikayette bulun. Haklı olmana rağmen yine de priminini alamıyorsan beddua et. Ama sakın kavga çıkarma ve kendini fazla üzme. Allah'a havale ettiysen merak etme karşı taraftan primin fitil fitil çıkar. Maalesef iş dünyamız çok cimri, çok gaddar patronlar ve yöneticiler ile dolu. Vaad ettikleri primi hak edenden saklamayı hırsızlık olarak görmeyen bu alçakların ıslah olması zor. Sığır geldiler, sığır gidecekler. (Sadece senin yazdıklarına inanarak topa bu kadar sert girdim, umarım haklısındır)

   Sil
 19. Gerçekten başarılı bir site olmuş başarılarınızın devamını dileirm

  YanıtlaSil
 20. Murat bey yazınızı okudum gerçekten çok aydınlatıcı. Benim merak ettiğim konu satışcının yıl sonunda alacağı primden tahsil edemediği alacakların ( şüpheli hale gelmiş, çeki yazılmış, takibe alınmış v.b.) ne kadarını kesinti yapmalıyız? Tamamını kesinti yapıp hakkını saklı tutup tahsili gerçekleştiğinde mi vermeliyiz? Yoksa uygulamalarda bunun belli bir yüzde oranı var mıdır?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bataklardan sadece satıcılar sorumlu tutulamaz. Bir müşteri bayiniz olmadan önce muhasebeniz tarafından finansal durumu araştırılmalıdır. Ayrıca bayinizden teminat mektubu almanız ve çeklerine şahsi kefalet de istemeniz gerekir. Bunları yaparsanız batak diye bir şey olmaz. Buna rağmen batak verdiyseniz, satıcının priminden batağın %5'i kadar kesinti yapabilirsiniz. Bu adil olacaktır.

   Sil
 21. Murat Bey Merhaba,
  Öncelikle bloğunuz çok faydalı ve güzel olmuş elinize sağlık. Size sormak istediğim, danışmak istediğim bir konu var. 2013 yılın özel bir katılım bankasında başladım. ilk iş deneyimimdi ve oradaki primler otomatik hesaplanırdı. Bankacılığı sevmediğim için ayrıldım. 7 ay kadar çalıştığım için de prim almadım. Sonra kutu ambalajı üreten firmada işe başladım. burada da 1 buçuk yıl çalıştım. zaman zaman satış yaptım ama prim hesaplanacak kadar değil. zaten başta da iş verenle anlaşmadık. şimdi ise 2 ay kadar önce yine ambalaj işi yapan bir firmada işe başladım. anlaşmamız şöyle, ilk iki ay (...) maaş, ilk iki aydan sonra yani deneme süresi bitince (...) maaş, ve prim. ancak işe başlarken primi konuşmak için erken onu sonra konuşuruz demişti. ve beni daha önce de primle çalışan biri olarak biliyor hatta sormuştu orada ne alıyorsun diye. ben şimdi ne demeliyim ki, hakkımı almış olayım. ayrıca ilk iki ay deneme süresiydi ve sadece eğitim alacaktım. ama ben satış yapmaya başladım. ve takibimde buyuk işler var su anda. daha bir bucuk ay yeni dolmuş olmasına rağmen. yardımlarınız için teşekkürler

  YanıtlaSil
 22. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 23. Merhaba Murat bey çağrı merkezinde çalışmaktayım satış yapan arkadaşlarımızın belli bi prim sistemi var fakat ben insan kaynakları bölümünde müdürüm patronum bana kendi prim sistemini belirle ona göre bi prim sistemi yapalım sanada dedi ama ben neyi baz alarak bi prim modeli belirleyeceğimi bilemiyorum bu konuda banada yardımcı olursanız çok sevinirim habibe

  YanıtlaSil
 24. TŞK VERDİGİNİZ BİLGİLER İÇİN

  YanıtlaSil
 25. Murat Bey Merhaba,
  Öncelikle bloğunuz çok faydalı ve güzel olmuş elinize sağlık.

  YanıtlaSil
 26. Murat Bey selamlar,

  Öncelikle bloğunuz çok yararlı bir blog gerçekten. Paylaşımlarınız için tesekkürler. Benim soruma gelince. Yakın bi arkadaşım çalışmakta oldugu şirketde maaş yapısını tek sabit maaştan sabit maaş + satışa bağlı prim sistemine geçirmeyi planlamakta. Bunun sağlıklı işleyebilmesi için yasal mevzuat nedir? Örneğin 100 Tl olan maaşı 90 tlye düşüp 0-30 TL yi bir prim sistemine bağlayabilir mi? Bu verilen hakkın geri alınmasına girer mi?önerebileceğin geçiş yolu ne olacaktır. Tesekkurler, erca

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Prim sistemine geçerken maaşın düşürülmesini doğru bulmuyorum. Onun yerine maaşa zam yapmayarak ve her sene prim oranlarını yükselterek ilerlemekte fayda var. Böylece satıcılar baz bir maaş alacak ama gelirlerini artırmak için yüksek prim kazanmaya çalışacaklardır. Bu durumda da hem şirket hem satıcı kazanır. Tabii patronun verdiği primi çok görüp, kısması bu sistemi alt üst eder. Stratejik düşünemeyen ve olgun olmayan patronlar düşük maaş ve düşük primle de idare edebileceklerini düşünürler. Satıcısının priminde gözü olan patronlar prim sistemi kurmamalıdır.

   Sil
 27. Murat Bey yukarıdaki sorumu tekrar hatırlatmam istedimi Bu aralar dönüş yapabilmeniz mümkün olur mu? tesekkurler,e.s.

  YanıtlaSil
 28. Murat bey merhaba, öncelikle ticari hayatta boylesine yararli bi blog olusturdugunuz icin memnuniyet dile getiriyorum. benm sizden yardimci olmanizi istedigim konu.. benm 40 odali butik bi otelim var ve musteri getirecek pazarlamaciya nasil bi prim sistemi uygulayabilirm. kisiye 2000 tl maas verdigimi dusunerekten tatil sezonu haziran 150 - 200 , temmuz 200 - 250 tl agustos 200 - 250 tl oda fiyat uygulamasini calisan kisiye prim olarak nasil yansitabilirm. bana bu konuda yardımci olurmusunz? tesekkur eder hayatta iyi calismalar dilerim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bence sattığı oda üzerinden bir komisyon belirleyin ve bu komisyonu da otelinizin doluluk oranında verin. Örneğin %3 oranla 1500 TL komisyon hesaplanmış olsun. Ama otelinizin doluluk oranı da %50 ise 1500 TL'nin %50'sini verin. (Gecikmiş cevap için kusuruma bakmayın)

   Sil
 29. Murat bey merhaba ozel bir yapi sektorunde calismaktayim prim sistemimiz biraz garip size anlatmak istiyorum bir yol gostermenizi cok isterim. Seramik vitrifiye ve dusakabin satmaktayiz bazi depoda bekleyen hareket gormeyen urunlerin fiyatini indirip %60 kadar uzerine 1 2 tl koyuyorlar m2 basi 1 bazi urunler 2 tl kazaniyoruz hani 200 m2 sattiysam eger nakit yada visa olmak kosuluylu 200 tl 2 tl ise 400 tl kazaniyorum diger sezon seramiklerini %35 ile satinca %1 banyo grubu vitrifiye %40 ile satinca %2 kazaniyoruz bunlarin hepsi nakit yada visa olmali arti birde aylik kota veriyorlar bunlari hakedebilmek icin yok sa 0 tl aliyorsun kotalilari her ay veriyorlar onceden kendini ayarlayamiyorsun bu ay daha 8i hala kota belli degil bir de hakedince primi %15 kesiyorlar diger muhasebe temizlik nakliyeci gibi dagitiyorlar. Ama genelde arkadaslar hep m2 basi prim veren urunlere yoneliyor kar yapmiyan diger yuzdeli olanlari pek satmiyorlar ben bu olaydan firmanin pek karli oldugunu dusunmuyorum primleri inceleyen kiside mudurumuz oda prim aliyor ve 3 aylik raporlarini inceledim ustune birde kendi ve diger mudurlere haksiz kazanc prim yazmis sizin onerilerinize ihtiyacim var. Simdiden cok tesekkur ederim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Prim sisteminiz güzel gözüküyor. Oranlar tartışılır. Ama eğer adaletli uygulanmıyorsa en iyi prim sistemi bile firmaya kazandırmaz. Bir prim sistemi şirketin cirosunu ve karlılığını artırıyorsa ve iç huzuru sağlıyorsa başarılıdır.

   Sil
 30. Merhaba Murat bey. Yeni açılan bir matbaa firmasında,pazarlamacı arkadaşlara ne gibi ve ne şelilde bir prim uygulaması yapılabilir? Bağladıkları işlerin cirosal bazında mı yoksa net karı üzerinden mi prim sistemi uygulamamız daha doğru olur?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ciro üzerinden küçük, net kar üzerinden daha büyük oranda prim verin. Hatta tahsilata da bir miktar prim verin.

   Sil
 31. Rabia

  Merhaba Murat Bey, ben prim veriyorum ama sanırım cok doğru değil şimdi bizim kotamız 60 bin şirketin gideri ise aylık 45-50 bin aralığında 3 satışçı var onlara prim verirken nasıl vermeliyim genelde 500 tl veriyorum kişi başı .kazanılan parayla orantılı olarak, bana bir hesaplama yöntemi söylerseniz çok mutlu olurum teşekkürler..

  YanıtlaSil
 32. Yazımda da önerdiğim gibi prim sistemi sadece aylık değil, çeyreklik ve yıllık hedefleri de aşmaya yönelik kurgulanmalıdır. Bunun nasıl yapılacağını burada tekrar etmek istemiyorum, çünkü yazımda var. Ayrıca iyileştirmek istediğiniz konulara yönelik de prim komisyonu belirleyebilirsiniz. Örneğin tahsilat kalitesi veya karlı ama az satan ürüne daha fazla prim gibi. Noktalamalara çok dikkat etmediğiniz için yazdığınızı tam doğru anlayamamış olabilirim. Ayrıca biraz daha detay verseydiniz daha iyi birşey önerebilirdim.

  YanıtlaSil
 33. güzel ve doyurucu bilgiler için teşekkurler... Prim sistemi ile ilgili bizlere faydalı bir başlangıç klavuzu sunmuşsunuz. 47 yıldır otomotiv servis sektöründeyiz. Yani oto tamircisiyiz. Sektörümüz mağlumunuz hizmet sektörü ve bizim satış ekibimiz sadece mutlu ayrılan müşterilerimiz. Uzun süredir bizimle çalışan arkadaşlara motivasyon arttırmaya yönetik nasıl bir sistem kurmalıyız diye düşünmekteyiz. Bu konuda bizlere ne önerirsiniz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aylık müşteri sayısı hedefi ve aylık ciro hedefi belirleyin. Geçmiş dönem istatistiklerinize bakarak bunu yapabilirsiniz. Müşteri sayısı ve ciro aynı anda aşılınca prim verin. Tamir dışında yapılacak çapraz satışları (örneğin motor koruma yağı satmak) daha fazla primlendirin. Sizin işinizde müşteriyi tekrar getirtmek önemlidir. Tekrar gelen müşteriden daha fazla prim yansıtın. Primler bir havuzda biriksin. Tüm çalışanlara her ay sonunda karne verin. İşe geliş gidiş, görev ve sorumlulukları yerine getirme, müşteri memnuniyetine katkıda bulunma, işyeri tertibine katkıda bulunma gibi kriterler üzerinden puanlama yapın. Bu karnede kıdem için de puan verin. Örneğin en eski elemanınıza 100 puan verin. Herkesin karne ortalamalarını belirleyin. Bir başarı sıralaması elde edeceksiniz. Havuzda biriken primi karne notlarına (başarı sıralamasına) göre dağıtın. Kime ne kadarlık prim verdiğinizi açık açık deklare edin. Karneleri de görünür bir yere asın. Böylece herkes kendisine nasıl çeki düzen vermesi gerektiğini anlar.

   Sil
 34. Yazılarıma ilgi gösteren değerli arkadaşlar,

  Lütfen sorularınızı buraya yazınız. Eğer e-posta ile soru sorarsanız cevaplamıyorum. Çünkü kişiye özel cevap vermek yerine, verdiğim cevaptan herkesin yararlanmasını istiyorum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. çalışmış olduğum şirkette 8. Yılımı bitirmekteyim fakat böyle bir ciro primi ödeme gibi bir durumları söz konusu değildir, yapılan cirolardan bizimde prim almamız iyi olabilirdi, ciro primlerinin verilmesi yada verilmemesi gibi pozitif ve negatif yanlarından bahsedebilebilirmisiniz. Onlar için vazgeçilmez biri olmanız gerekli dediniz, bunca geçen sürenin bir anlamı varmıdır.

   Sil
  2. Firmalara her zaman şunu söylerim; satıcılarınıza sadece maaş vermeyin prim de verin. Bir satıcı yaptığı satıştan, yaptığı tahsilattan, hedeflerini (kotasını) tutturma oranından, şirkete getirdiği karlılıktan prim almalıdır. Eğer firmanız bu bilinçte değilse, bir şekilde patronunuzun bu yazıyı veya prim üzerine yazılmış başka yazıları okumasını sağlayın.

   Öte yandan iyi satıcılar maaşa talim etmez. Mutlaka prim sistemi olan işe girerler. Çünkü bilirler ki, prim sistemi varsa maaşlarının çok üstünde gelir elde edebilirler.

   Son söz: Maalesef iş dünyasında vefa bir semt adıdır.

   Sil
 35. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 36. Yazınızı ilgi ile okudum. İş yerimiz de bu yıl aynı bölgeye bakan iki pazarlamacı değiştirdik. Sebebi ise prim sistemi yüzünden. Pazarlamacıya belli bir kota koyduk. Örnek veriyorum her ay 30.000-40.000 tl tahsilat getirirse %1 prim 40.000 üzerine çıkarsa %1.5 tahsilat primi veriyoruz. Şimdi sıkıntı şu bu sistemde biz biraz müşteri kaybı yaşadık. Nedeni ise iki pazarlamacı da aynı sebepler müşterilerimiz üzerinde “ben prim alacağım” baskısı oluşturması ve vadesi henüz gelmemiş faturalardan bile tahsilat yapma isteği.

  Firmamız soğuk satış yapan her hafta müşterilerine düzenli uğrayarak açık hesap sistemi ile çalışıyoruz.

  Biz nerede hata yapıyoruz bu konuda ? Bize önerebileceğiniz bir sistem varmı.

  YanıtlaSil
 37. Problem şurada: Satıcıya tahsilata git veya tahsilat yap demeniz yeterli değil. Muhasebeniz her firmaya yapması gereken ödemeyi, vadeyi de yazarak bildirmeli. Bu bildirimi mail ile yapmalı ve satıcıya da CC'lemeli. Böyle olursa satıcınız daha fazla ödeme veya erken ödeme isteyemez. Üstelik de müşteri size doğru (aranızdaki anlaşmaya uygun) miktarda ve vadede ödeme yapar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Murat bey müşterimize kesilen faturalarda bu belirttiğiniz vade günü belirtilmiştir. Bu faturanın ödeme tarihi şudur diye. Biz pazarlamacıların sadece tahsilat değil satışta yapmasını istiyoruz. Şu sistemi düşündük aylık satıştan %0,5 prim tahsilattan 0,5 prim ve Aylık hedef satış ve tahsilattan % 0,5 prim. Örnek veriyorum aylık satış hedefi 60.000 TL Tahsilat hedefi 40.000 TL bu ikisinin toplamından 0,5 Prim.

   Sil
  2. İyi düşünmüşsünüz. Vereceğiniz toplam primi üçe bölmek, birini satış için, birini tahsilat için, birini de kota için vermek iyi bir fikir.

   Not: Siz yine de müşterilerinize yapmaları gereken ödemeyi hatırlatan mail atın. Mailde mutlaka tutar ve vade yazsın. Maili satıcıya da CC'lemeyi unutmayın. (Zaten faturada yazıyor demeyin. Faturadaki ibareye ne satıcınız ne de müşteriniz bakıyordur.)

   Sil
 38. Sevil Yıldırım20 Aralık 2016 10:07

  Merhaba Murat Bey,

  Makine imalatı ve satışı yapan bir firmada çalışıyorum. Şimdiye kadar sabit maaş uygulaması vardı. Bu sene yönetimden prim talebimiz oldu. Her sene satışlar bu derece iyi olmadığı için pek gündeme getirilemeyen konuydu. Firmaların yatırım planlamalarına göre dönemsel olarak satışlarda duruş ve artışlar olabiliyor. Yönetim bizden prim sistemleri ile ilgili araştırma yapmamızı istedi. Sizce böyle bir sektörde nasıl bir yöntem uygun olur? Maaşlarımızda yüksek değil, prim uygulamasına geçilecek diye zam yapılmamasını da uygun bulmuyorum.Çünkü tek işimiz maalesef satış değil ve satış faktörü sadece satış elemanına bağlı değil bu sektörde...:(

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Buradaki makalem ve sorulara verdiğim cevaplar sanırım sorunu cevaplıyor. Dikkatli bir okuma yaparak kendi cevabını bulabilirsin.

   Sil
 39. Murat Bey merhaba,

  Yazınızı okudum, prim konusundaki detaylı anlatımınız için tesekkur ederim
  Size kendi konumla ilgili sormak istedigim bir sorum var
  Web sitesi üzerinden özel üretim oyuncaklar satan bir e-ticaret sitesinin sahibiyim.
  Urunlerim potansiyelinin cok altında bir satış aralığında
  Bunun oncelikli nedenini markanın yeni ve urunun henuz tanınmıyor olmasına baglıyorum zira satın alanların donusleri cok olumlu, siteye donus ve tekrar alım oranı yuksek.
  Sıcak satıs icin saha personeline ayıracak butcem malesef yok.
  sadece prim uzerinden calısmak isteyen bir grup yeni mezun aday var.
  onlara kısa zaman icinde prim oranları hakkında bilgi vermem gerekiyor.
  soum şu;
  yalniz prim sistemi dahilinde farklı kanallara sıcak satıs yapacagini ongordugum bu gruba nasıl bir prim sistemi onermeliyim?
  onerinizi paylasirsma inceligini gosterirseniz cok sevinirim.

  Saygilarimla,

  Bahar Ozdemir

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Satışlar üzerinde bir yüzde vermek en temel prim sistemin olacaktır. Yalnız barajlar belirlemeni ve bu barajları aşanlara ekstra ödüller vermeni öneririm. Örneğin ellinci, yüzüncü satışlarda akıllı telefon ve yaz tatili verebilirsin. Gençler iin bu paradan daha motive edici olacaktır. Ayrıca yeni satıcı kazandıranlara da ödül vermeni öneririm. Böylece satış ordun artar.

   Sil
 40. merhaba ,
  ben endüstriyel bağlantı alanında prim sistemi ile çalışan satıcıyım ..
  net olmak istiyorum firmanın yıllık ciroları: 2013=60000,2014=80000,2015=108000 gelelim bu biten meşhur 2016 ya diğer yıllardan farkı senelerce çalışmış satıcıları firma açmış ve iyi diyolog kurmuşlar ve satışlarını yapıyorlar allah daha çok versin burdaki durum onlar gidince ben onların yerine işe başlamış oldum ve önüme 140000 hedef koydu düşük maaş ile başladım başlarken normal bir çalışma ile zaten esas kazanca ulaşacağım telkini ile başladım ve 7 ay sonunda 1 kere bile hedef tutmadı bana açıktan hep para vermek durumunda kaldı geçen ayda vermedi sizce bu sistem adaletlimi ? 2016 sene sonu yapılan ciro 2015 ile aynı kaldı bence 2016 için iyibir ciro !! bence prim sistemi yapılırken esas kazanç (maaş) çok önemli yola bu şekilde çıkılmalı her iki taraf için geçerli !! sizden benim durumum ile ilgili yorumunuzu duymak istiyorum!! selamlar!!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İşe girerken çok iyi pazarlık yapmalısınız. Net maaş ve prim konusunda iyi düşünmelisiniz. İşin içinde prim alamamak (yani hedefleri tutturamamak) da var. Prim alamadığınız durumda net maaşın size yetip yetmeyeceğine bakarak işi kabul edin. Ayrıca primin üst tavanı olmamalı ki, çok başarılı olduğunuz bir ayda aldığınız prim, primsiz geçen en az 2-3 ayınızı telafi edebilsin. Prim ödüldür, alınamadığında cezaya dönüşmemeli. Ayrıca sizin özelinizde hedefler geriye çekilerek prim alabilmeniz sağlanmalıydı.

   Sil
 41. Murat bey yazınız için çok teşekkür ediyorum.Ve size bir soru sormak istiyorum.
  Ben restoran sektöründe çalışmaktayım.Patronum geçen sene bana 75-80,80-85,85...100 arası 250 şer TL prim vereceğini ve bunu da iş sözleşmesine yazdı.Bende geçen ay 100 üzere geçtim ve bana sadece 750 TL prim verdi.halbukisi 85..100 arası 750 TL daha hakedisim vardı.fakat patronum bana 85 ile 100 arası da 250 TL deyip işin içinden çıktı.bu ay da 95 bini geçtim.ve hakedisimden 500 TL daha kaybım var.ben bu haksızlığı ortadan kaldırmak için patronuma nasıl bir prim esası teklif edebilirim? Hem aylık olarak hem yıllık olarak.ve yüzde kaç prim almam gerekir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Enflasyondan dolayı senin hedefler de, prim de artmalı. Kota barajların üç aşamalı olsun. 90 bin, 100 bin, 110 bin mesela. 90 bini aştığında 300 TL, 100 bini aştığında 350 TL, 110 bini aştığında 400 TL verebilirler. 110 bini aştığında toplam prim kazancın 1050 TL olur.

   Sil
 42. Mrh murat bey ben aysegul sevkiyatcilara prim vermek istiyoruz nasil bi kriter verelim nasil bi puanlama sistemi yapalim cunku yaptigimiz sistemle sanki adil bi dagilim olmuyor yardimci olursaniz sevinirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bana biraz daha bilgi verirseniz size bir iki ufak öneri verebilirim. İşiniz nedir, önceki prim sisteminiz nedir, neyi iyileştirmek istiyorsunuz? (Belki de soru soranlara verdiğim cevaplar işinize yarayabilir. Sadece makalemi değil, cevaplarımı da okumanızı tavsiye ederim)

   Sil
 43. Satış ve Pazarlama Müdürü , Yazılarınız ve yanıtlarınız için teşekkürler.
  Firmamız Primsiz Brüt maaştan
  Primli+Zamsız Brüt maaşa döndü.
  Ancak amaç Satışçılara yönelik prim sistemi iken tüm sistem müdürlerine yönelik prim sistemine döndü.
  Firmamız %50 ihracat %50 iç pazar çalışan bir üretim şirketi Satış yapan bölüm kurumsal ciro hedefini ihracat ve iç pazar olarak ayrı ayrı alıyor. Çünkü bölüm personeli ayrı. Bölüm müdürü dışındaki Bölüm müdürüne bağlı satış personeli Yaptığı Satış ve Yaptığı satışın Brüt kar marjı tutturma oranına göre primlenirken iç pazar satış müdürü , Dış pazar Satış Müdürü Satış Ciro + Firma EBİDTA'sından prim alıyor. Ancak bu durumda Satış müdürlerinin prim alması için ihracat + yurtiçinin hedeflerinin tutması gerekiyor. Bu durumda personeli prim alırken bölüm müdürü EBİDTA O SEVİYEDE olmadığı için prim alamaz duruma geliyor. Bu sisteme baştan beri yanlış olduğunu ifade etmekle birlikte ,diğer müdürlerede prim çıktığı için kurunun yanında yaşında yanması olarak görmekteyim. Ancak SATIŞI arttırmak için yapılan bu prim sistemi satış bölümünün lideri olan müdürler açısından kendi performansının tam olarak değerlendirilmediği bir hal ile yürüyor. BİRİNCİ YILINDA müdürlerden pirim alan olmadı. Sadece tek olarak benim personelimden sanırım 4-5 kişi prim alacak. Ben onları sürekli prim alabilirsiniz şeklinde motive ederek bu noktaya geldik. yorumlarınız rica ederim.

  YanıtlaSil
 44. Benim önerim satış müdürünün, satıcıların aldığı primin ortalamasının 3 katını almasıdır. Mesela 10 kişilik bir satıcı ekibiniz var diyelim. Bunlardan 6'sı prim almaya hak kazandı ve aldıkları toplam prim 4500 TL olsun. Bu durumda satış müdürü 4500/10*3=1350 TL prim almalıdır. Ayrıca primin belli bir yüzdesi kumbaraya konmalı ve yıllık hedef tutarsa satıcılara ve satış müdürüne verilmelidir. Örneğimize geri dönersek satıcıların prim hak edişi olan 4500 TL'den %20 kesinti yapılır ve bu 900 TL kumbaraya konur. Aynı kesinti satış müdürünün primi olan 1350 TL'den de yapılır (270 TL kumbaraya konur). Yıl sonu hedefleri tutarsa satıcıların ve müdürün kumbarasındaki birikmiş primler yıl sonunda ödenir.

  YanıtlaSil
 45. Yanıtınız için Teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 46. Prim sistemi konusunda okuduğum en anlaşılır yazı oldu. Tüm noktalara temas etmişsiniz, kaleminize sağlık.

  YanıtlaSil
 47. merhaba murat bey özel sektör restaurant cafe pizza üzerine şubelerımız bulunmakta daha yenı bır firmayız büyümeyı hedeflıyoruz.çalışanlarımızı motıve etmek için iyi bir prim sistemi oluşturmak istiyorum.daha öncesinde Örnek şukadar tatlı sat aylık şukadar prim al.gibi benzer sistemler uyguladık.basarılıda olduk.Yanlız personelın işi zaten satıs yapmak kaldırdık.sizin biönerınız olurmu nasılbır prim sistemi oluştursak.Şimdiden Tesekkürler.

  YanıtlaSil
 48. Murat bey merhabalar ben Serkan .
  Benim bir otomotiv şirketim var istanbul da 2 izmir ve ankara da şubelerim var.15 personelim var.Ben yaklaşık 5 aydır her şubem için ayrı ayrı ciro oranları belirleyerek bir kota sistemi uygulaması yaptım .Cirolarımın arttığını rakamlarda net olarak gördüm.Fakat bizim işimizde maalesef ciroyu bireysel olarak netleştiremiyoruz.Yani şu malzemeyi şu personel pazarladı ve sattı gibi bir durumu takip etmek neredeyse imkansız.Bu yüzden şube bazında kotalar koymuştum.Fakat görüyorum ki bu sistemde genelde yüksek rakamlı malzemelerin satışı için çaba sarfedilmek te ve şubelerim arasında rekabet doğmakta.

  Büyük sıkıntım ise bizde satışları bireyselleştiremiyıoruz ve bir kota sistemi de kullanmak istiyorum.Bizim için ne önerirsiniz.?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Satışların bireyselleştirilemediği yerlerde şubeye kota ve prim vermek daha doğru olur. Yalnız şubenin kazandığı primin nasıl dağıtılacağını önceden belirlemelisiniz. Şube müdürünün çalışanlar için vereceği performans raporu da prim dağıtımında etkili olmalıdır. Ayrıca ürün grupları bazında ayrı kota ve prim uygulaması da yapabilirsiniz. Böylece stoklarınızı eritmek kolaylaşır.

   Sil
 49. Murat Bey merhaba
  Öncelikle bizlere bu sayfayı açarak ve şirket profillerine uygun değerlendirmeler yaptığınızdan dolayı teşekkürü bir borç biliyorum .
  Nacizhane benimde sormak istediğim bir probleme değerli görüşlerinizi aktarırsanız çok sevinirim .
  Küçük ölçekli bir ilaç firması yönetmekte yim. Firma bir önceki yıla oranla % 100 büyüme gerçekleştirdi . Bizde yönetim kadrosu olarak bu büyümeyi artırmak vede piyasa şartlarında nasıl bir prim sistemi ne geçmemiz gerekmektedir. Total ciro üzerindenmi pirim vermek doğrumu ? Yoksa pazarlaması yapılan kutu satışları üzerindemi prim vermek daha sağlıklıdır . Bu konuda değerli görüşlerinizi merak etmekteyim
  Saygılarımla

  YanıtlaSil
 50. Ciro üzerinden prim vermek aldatıcı olacaktır. Satıcılarınızın maaş dışı maliyetini de hesaba katmalısınız. Tüm satıcılarınızın Seyahat masrafları, eczaneye verdikleri mal fazlaları, temsil ve promosyon masrafları ayrı ayrı hesaplanmalı. Masrafların ciroya oranına bakılmalı. Ayrıca ziyaret sayısı ve kazanılan doktor ve eczane de primlerindirilmeli.

  YanıtlaSil
 51. Benim kuzenim bu blogu tavsiye etmişti. Böyle ayrıntılı bilgiler sunduğunuz için teşekkür ederim. Güzel ve tamamlayıcı bir makale olmuş.
  Bence şu anda burada çok güzel bir yazı paylaştınız. Bu web sitesinin sahibine gerçekten müteşekkirim.Paylaşım için teşekkür ederim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Faydalı olabildiysem ne mutlu bana. övgüleriniz için teşekkürler.

   Sil
 52. MUSTAFA YILMAS3 Haziran 2017 20:27

  Murat bey mrb. Makalenizi ve soru cevap bölümünü tamamen okudum gerçekten çok faydalı ve ufkum açıldı çok teşekkür ederim.
  ben 3 aydır kurulum aşamasında olan 20 güne kadar faaliyete geçecek mantı imalathanesi kuruyorum.
  günlük kapasitem 600 kilo bu kapasiyeti başlangıçta tutturamayacağımı düşünüyorum.büyük marketlere ucuz ürün imal etmektense kaliteli mantı üretip değerinde satmayı düşünüyorum.
  Büyük marketlere ürün verirsem kapasitem hemen dolar ama kar marjım çok az olur.Bunun yerine şarküteri ,restoranlar ve kaliteli ürün tercih etmek isteyen yerlere mantı satmak istiyorum.
  Burada elemanları nasıl yönlendirmeliyim
  piyasaya 3 tane satış elemanı, bir dağıtıcı çıkartmayı düşünüyorum nasıl bir prim sistemi belirlemeliyim? satış ve dağıtıcı elemanlarını asgari ücret+prim üzerinden işe alıcam.başlangıçta prim yüzdesi az olsa kazançları düşük olacak böyle olsun istemiyorum.primi yeni şirketiz diye yüksek tutsam birden kapasite yükselirse kazançları çok çok fazla olacak işletmenin karı az olacak daha sonrasında primi aşaya çekersem çalışanlara haksızlık yapmış olucam. Nasıl bir yol izlemeliyim ?
  değerli bilgilendirmeniz için şimdiden çok teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Satıcılarınıza asgari ücret verin ve satışlardan %5 prim verin. Ürünlerinizin mutlaka liste fiyatı olsun. Satıcı ne kadar iskontolu satarsa priminden iskonto oranının 5 katı kesinti yapın. Örneğin %10 iskonto yaparsa o satış için hak ettiği primden %50 kesinti yapın.

   %5 prim uygulaması 3 ay boyunca geçerli olsun. Her üç ayda bir bu oranı artırabilir veya azaltabilirsiniz. Ciro arttıkça %5 olan ciro primini aşağı düşürebilirsiniz.

   Sil
 53. Merhaba Murat Bey,

  Öncelikle aydınlatıcı yazınız için çok teşekkür ederim. Ben bir inşaat firmasının IK yöneticisiyim. Firmada halen uygulanan sistem havuz sistemi. Yani kim ne kadar satarsa satsın prim çalışanlar arasında eşit paylaşılıyor. Bu sistemin kurulmasının sebebi de gelen müşteriler ile birden fazla satıcının farklı zamanlarda ilgileniyor olmaları. İlk gelişinde X pazarlama uzmanına gelen bir müşteri ikinci veya üçüncü gelişinde görüştüğü pazarlamacının bir şekilde yerinde olmaması nedeniyle diğer pazarla uzmanıyla görüşmek durumunda kalıyor yani X pazarlama uzmanı ile pazarlığa başlanan Y pazarlama sorumlusu tamamlamış olabiliyor ki bu durum satılanın gayrimenkul olması nedeniyle sık yaşanıyor malum her gelen bir seferde ev yada dükkan satışını tamamlayıp gitmiyor. Bu durum da çalışanlardan kaynaklanan bazı sıkıntılara yol açıyor. Firma yönetimi prim sistemi değişikliği arayışı içerisinde. Son konuşulan primin aylık ya da yıllık olarak belirlenip tüm çalışanlara %60 satış, %30 imalat (Şantiye çalışanları), %10 departmanlar gibi dağıtılması yani satış karşılığı değilde kar oranına göre çalışanların ödüllendirilmesi şeklinde. Konu ile ilgili bizi tavsiyeleriniz den mahrum bırakmazsanız memnun oluruz.

  Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz.

  Saygılarımızla,

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sizin çok ayrıntılı bir prim sistemine ihtiyacınız var. Sizin gibi pek çok firma ayrıntılı prim sistemi hazırlar ve herkesin performansı oranında (hak ettiği kadar) prim almasını sağlar. Ayrıntılı prim sistemi hazırlamak üzere bir ekip kurun veya danışman tutun.

   Sadece Ciro/Satış üzerinden prim verilmesine ben de karşıyım. karlılık esas alınarak prim verilmesi daha doğrudur. Elbette başka kriteler de hesaba katılabilir.

   Sil
 54. İyi Günler Murat Bey Hazır Giyim Sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız. Yıllardır prim sistemi uyguluyoruz. asgari ücret + satıştan %1 ve %1.5 şeklinde prim sistemimiz var. yani 10.000 liralık ayda satış yapan bir personelimiz 1400tl + 100 tl prim alıyor. buraya kadar bir problem yok bizim sorunumuz satıcılar arasındaki müşteri kavgası prim için yok ona ben baktım yok dün bu gelmişti yok bu daha önce ayırmıştı gibi herkesin sırası olmasına ragmen türlü türlü müşteriyi alma tartışmaları çıkıyor. sizce hem personeli satısı artırmaya yönelik hemde kavga tartışma çıkarmayacak nasıl bir prim sistemi önerirsiniz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sizinki gibi prim sistemi uygulanan mağazalarda personel arasında müşteri ve prim kavgası çıkıyor maalesef. Bence çözüm havuz priminde ve performans değerlendirme kriterine bağlı prim katsayısında. Havuz priminden kastım; Mağaza aylık 80 bin TL ciroyu aşarsa prim havuzuna 800 TL koyun, 90 bin TL'yi aşarsa 200 TL daha koyun, 100 bin TL'yi aşarsa 300 TL daha koyun... Bu öyle gitsin. (Rakamlar aynı olmak zorunda değil) Hatta mağazalar arasındaki derecesine göre de havuza prim ekleyin veya prim çıkarın. Örneğin ilk başlarda olanlara derecelerine göre ekleme, sonlarda olanlara ise derecelerine göre çıkarma yapın. Satıcılar ne yaparlarsa havuzda ne kadar para birikeceğini iyici öğrensinler.
   Ardından mağaza müdürü ve bölge müdürü; yaşı, eğitim düzeyini, kıdemi, medeni durumu, iş disiplinine uyumu, hizmet verilen müşteri sayısı, çalışma süresi, müşterilerden tebrik ve şikayet alma, çalışma arkadaşlarının puanlaması… gibi takip edilmesi ve açıklanması kolay kriterler üzerinden çalışanlara prim katsayısı versin. Diyelim ki; A satıcısı 45 prim katsayısı aldı, B satıcısı 39 prim katsayısı aldı, C satıcısı da 56 prim katsayısı aldı. Yani toplamda satıcılara 140 prim katsayısı verilmiş oldu. Havuzda biriken prim 140'a bölünür ve herkese hak ettiği prim katsayısı kadar pay edilir.
   Bu durumda satıcılar, birbirleriyle didişmek yerine mağazanın başarısı için çalışacaklardır.

   Sil
 55. Merhaba murat bey yayınlar için tşk edriz
  Bizde 5 departman var hedef gerçekleşen mantığı ile çalışıyoruz satış kurulum ve hizmet arkası destek veriyoruz fakat aynı zaman da gelir odaklı çalışıyoruz personeli hedef gerçekleşenin hedef gerçekleşen mantığı ile mi çalıştırmak mantıklı yoksa kar odaklı mı birde bu departmanların müdürü de var onlara nasıl yol izlemeliyim leyla

  YanıtlaSil
 56. Murat bey öncelikle paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Biz küçük bir firmayız ve aracılık hizmetleri veriyoruz. Şirket olarak ciromuzu, sattığımız ürünlerin cirosu üzerinden aldığımız komisyon oluşturuyor. Bu zamana kadar satışlarımızı 3 ortak olarak biz yaptık ancak şimdi bir satış elemanı almak üzereyiz ve prim sistemi oluşturmak istiyoruz. Satışlarımız büyük ölçüde yıllık abonelik şeklinde olduğu için sabit bir ciro ve küçük bir artış zaten olmakta ancak yeni satışları artırmak istiyoruz. Bu durumda öneriniz nasıl bir model olabilir acaba? Şimdiden değerli görüşleriniz için teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 57. Murat bey öncelikle bilgiler için çok teşekkürler,
  aklıma takılan 2 nokta var
  -Şirketimizde 2 pazarlamacı çalısıyor, daha önce prim sistemi uygulanmıyordu, ve pazarlamacılardan biri uzun yıllardır bizimle bundan dolayı prime gecılme durumunda satış ve tahsılat hedef tutarları aynı olsalar bile ıkısıne ayrı oranlar mı vermeliyim ? çunku hali hazırda digerine göre daha yüksek ücret alan o hakkını da kaybetmek ıstemeyecektır ayrıca prim sistemini istemez ben yıllardır çalıstıgım gıbı calısayım derse nasıl yaklasmalıyız?

  YanıtlaSil